Saaremaa Ökoküla rikkus loomapidamisnõudeid (11)

Kaks aastat tagasi veiste hukkumise ja sadade lammaste kadumisega halba mainet kogunud Saaremaa Ökokülal on jätkuvalt loomade pidamisega probleeme.

Maanus MasingDetsembri algul jäi Kuusnõmme poolsaarel vahetult tee ääres 1–2 km enne Käkisilma Saarte Hääle fotokaamera ette poollooduslike kooslustega karjamaa (fotol), kus Saaremaa Ökoküla kariloomadele anti lisasööta, mida loetakse nõuete rikkumiseks.

Küsimusele, miks hoiti loomi veel detsembrikuus väljas lisasööda peal, kui ettevõttel on olemas laudad, Saaremaa Ökoküla otsest selgitust ei andnud. “PLK karjatamise nõuded on karmid, enne loomade äravedu pidasime vajalikuks anda neile lisasööta,” oli Saaremaa Ökoküla AS-i juhatuse esimehe Andreas Väli lühike kommnetaar. Ta lisas, et praeguseks on loomad talvituma viidud.

Keskkonnaameti maahoolduse büroo maahoolduse spetsialist Liis Sepp ütles, et keskkonnaamet on lisasööda andmisest teadlik. Kuna poollooduslikel kooslustel on karjatatavatele loomadele lisasööda andmine keelatud, siis on Sepa sõnul rikutud poollooduslike koosluste hooldamise nõuet. Karistuse määramise üle otsustab PRIA.

Liis Sepp selgitas, et loomadele ei tohi poollooduslikel kooslustel sööta anda, kuna osaliselt maha jäänud sööda näol suureneb ka pinnase viljakus – loomad talluvad seemned pinnasesse ja nii hakkab alal levima poollooduslikele kooslustele mitteiseloomulik taimestik.

14. detsembril kirjutas Saarte Hääl Saaremaa Ökoküla kuuest veisest, kes olid karja talvituma viimise ajal aedikust jalga lasknud ja passisid Käkisilmas jalgupidi külmas vees.

Print Friendly, PDF & Email