Ökoküla omanikud käivad endiste töötajatega kohut (1)

Saaremaa Ökoküla ja endise töötaja kohtuvaidluses saavutas võidu töötaja. Veel ühes samalaadses vaidluses on kohtunikul otsus veel langetamata.

Tänavu märtsis tegi Kuressaare kohtumaja kohtunik otsuse, et Ökoküla peab endisele töötajale Enelile maksma hüvitist 1223 eurot kahe kuu töötasu ulatuses, pluss viivised. Mõlemad pooled kaebasid edasi ringkonnakohtusse, kes muutis Kuressaare kohtumajas tehtud otsust ainult viivisenõude osas.

Ökoküla ja töötaja vaidlus sai alguse 2016. aasta maikuus, kui Eneli otsustas kehvade töötingimuste ja süüdistuste tõttu ametist lahkuda.

“Farmis puuduvad olmetingimused, pesemisvõimalus, farmi ettevõtte juht Meelis Laido ei tule, töötajatega ei suhtle, hoiab kõrvale ja küsimustele vastust ei saa,” väitis endine töötaja. Veelgi enam, töötajad väitsid, et õhtuti, mõnikord pärast tööpäeva lõppu, käis Laido töötajaid lauda akende taga salaja jälgimas. Eesmärgiga neid varguselt tabada. Ökoküla nimetas seda väidet “kummaliseks”.

Firma jaoks oli suurim probleem, et korraga esitasid aprillis 2015 töölepingu erakorralise ülesütlemise avalduse mitmed töötajad, kuid farmi lambad vajasid igapäevast hooldamist.

“Arvestades tööandja ettevõtte eripära, tööd elusloomadega, ei olnud töölepingu erakorraline ülesütlemine ilma etteteatamiseta mõlemapoolset huvi arvestades lubatav,” viitas Ökoküla hagiavalduses kohtule.

Sestap pöördus tööandja omakorda töövaidluskomisjoni, väites, et töötajate lahkumise põhjused olid otsitud: “Tööandja ei ole rikkumisi töösuhtes toime pannud, töötaja ei ole välja toonud asjaolusid, mida saaks pidada töötaja ebaväärikaks kohtlemiseks või tema elu, tervise, kõlbelisuse või hea nime ohtu seadmiseks.”

Firma ja töötajate konflikti päästikuks oli pühapäeval, 17. aprillil Hando Sutteri kodus toimunud nõupidamine, kus oli muu hulgas kõne all muret tekitav loomade jätkuv kadumine ja hukkumine Vilsandil.

Nõupidamisest võtsid osa firma omanik Hando Sutter, nõukogu liige Marika Sutter, loomakasvatusjuht Maila Valk ja firma toonane tegevjuht Meelis Laido. Et Valk ja Laido ei saanud omavahel läbi, anti Valgule teada, et niimoodi enam jätkata ei saa: “Olukorra lahendamiseks peab tema hakkama oma tööalaseid asju üle andma perspektiiviga, et peab tulevikus lahkuma.”

See on Ökoküla versioon, mille järgi sel päeval Valgu töölepingut ei lõpetatud ja teda töölt ei kõrvaldatud.

Maila Valk kutsus aga samal õhtul kokku töötajate erakorralise koosoleku ja teatas, et omanikud olid neid süüdistanud loomade tervise ja heaolu tagamata jätmises. Samuti vahendas Valk, et töötajaid süüdistati loomade hukkumises ja kadumises. Samuti kahtlustati neid loomade varguses ja ähvardati töötajad anda politseisse ja kohtusse ning lasta neilt kahjud välja mõista.

Tõepoolest, juba 2015. aasta sügisel tegi Ökoküla mitmesaja lamba kadumise asjus politseile avalduse, kuid kriminaaluurimine ei ole kahe aasta jooksul süüdistuste esitamiseni läinud.

Ökoküla kohtuvaidlus Maila Valguga ei ole veel lõppenud.

Print Friendly, PDF & Email