Ohtlik kolemaja läheb lammutamisele (13)

Loetud päevad tagasi Kuressaares Lasteaia tänaval asuva kolemaja soetanud ehitusettevõtja ostis ära ka Garnisoni tänaval täiskasvanute gümnaasiumist üle tee asuva majakolaka.

uus sarnane MAJA ASEMELE: Muinsuskaitse vanem­inspektori Keidi Saksa sõnul pole ühegi ajaloolise hoone lammutamise lubamine muinsuskaitsele tegelikult kerge otsus. Ometi on hea, et asi hakkab viimaks arenema.
MAANUS MASINGKui lasteaia tänaval asuva maja osas on ettevõtjal, Arens Ehitustööd OÜ juhatuse liikmel Mart Loigul siht selge, et sinna tuleb korterelamu, siis teise värske ostu osas pole plaan päris nii paika veel loksunud.

Ametlikult on Garnisoni 15 kinnistu uus omanik Loigule ja tema äripartnerile Olari Aavikule kuuluv teine ettevõte – Ogre­mor Holding OÜ.

Mart Loik rääkis Saarte Häälele, et esmajoones läheb Garnisoni tänava kinnistul lammutamiseks. “Kuna hoone on ohtlik ja juba osaliselt varisenud, siis lammutame selle kohe, kui oleme saanud vastavad kooskõlastused,” kinnitas ettevõtte juhatuse liige.

Tõsiasi, et maja asub muinsuskaitsetsoonis, selle uut omanikku ei heiduta. Ta tõdes, et majas on säilinud teatud hulk muinsuskaitseliselt väärtuslikke detaile, mida nad saavad uues hoones kindlasti ära kasutada.

Selles, et vana asemele uus hoone ikkagi tuleb, võib ka üsna kindel olla, sest sellegi sätestab muinsuskaitse. “Uus hoone peab lihtsustatult öeldes olema vana koopia,” selgitas Mart Loik.

Ehitusettevõtja kinnitusel on nad muinsuskaitsealuste hoonetega üsna palju tegelenud ja seda tööd nad seega ei pelga.

Millal Garnisoni tänaval ehituseks läheb, Loik veel arvata ei osanud. “Konkreetset aega ei oska hetkel öelda, kuna esmajärjekorras tegeleme Lasteaia tn 8 kinnistuga,” põhjendas ta.

Saarte Hääle veergudele on Garnisoni tn 15 praegu asuv majakolakas jõudnud aastate jooksul korduvalt. Seni siiski mitte positiivses valguses. Valdavalt on ajakirjandusse jõudmise põhjuseks olnud mitmed majas toimunud põlengud ja hoone varisemisohtlikkus.

Sel sügisel lubasid linnajuhid aga ühtäkki üsnagi kindlameelselt kolemajade linnapildist kadumist.

Kuressaare linnavalitsuse järelevalve ja kriisireguleerimise spetsialist Karel Koovisk tõdes, et nende jaoks on alati rõõmustav, kui mõni lagunev ja kasutuseta hoone saab uue kuue. Rõõmustab ka see, kui vana asemele lõpuks kerkiv uus maja leiab oma funktsiooni, muutes linna üldpildi veelgi paremaks.

Septembris nentis linnapea Madis Kallas, nüüdne Saaremaa vallavanem linnavolikogus esinedes, et kui Garnisoni tänavale peaks tulema riigigümnaasium, tuleb sealsed kolemajad maha lammutada.

See, et sinna riigigümnaasium tuleb, on nüüdseks samuti kindel.


Hoone tuleb rekonstrueerida

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks ütles, et Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ja väärika, 1850. aastatel ehitatud hoone jaoks on omaniku vahetumine oluline ja annab lootust muutusteks.

Kooskõlastatud eritingimustega on antud nõue hoone rekonstrueerida 1850. aastatel ehitatud või olemasolevas mahus. “Hoolimata sellest, et hoone on tänaseks muutunud avariiliseks, on selles säilinud terve rida oma aja meistrite valmistatud kvaliteetsest materjalist väärtuslikke detaile ja konstruktsioone,” kinnitas Saks.

Esmalt tuleb tegeleda edasise planeerimisega ja alustada vajaliku dokumentatsiooni koostamisest. Uue omanikuga on muinsuskaitseamet inspektori sõnul juba suhelnud. Hiljuti käidi ka koos lähemalt tutvumas hoone seisukorraga nii seest kui ka väljast.

Saks lisas, et ühegi ajaloolise hoone lammutamise lubamine ei ole muinsuskaitseametile kerge ega rõõmustav otsus. Seda põhjusel, et linnaruumi tekib tahes-tahtmata mingiks ajaks ümbritsevat miljööd rikkuv tühimik.

Print Friendly, PDF & Email