Riigikooli rajamisel säilib vana koolihoone täismahus (GALERII) (15)

Äsja valminud muinsuskaitse eritingimused näevad riigigümnaasiumi ehitamisel ette praeguse Garnisoni 16 asuva ajaloolise põhikoolihoone säilitamise täies mahus, tagades sealhulgas ka hoonesiseste kultuuriväärtuslike detailide säilimise.

TULEVASE JUURDEEHITISE KOHAL: Abivallavanem Helle Kahm leiab, et uue kooli puhul on oluline avatud diskussioon ja tulevikku vaatamine.
Maanus MasingMuinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks selgitas Saare Häälele, et lisaks 1939. aastal ehitatud koolihoone säilitamisele tuleb see siduda uusehitisega nii, et hoonemahud jäävad selgelt eristatavaks.

Eritingimuste kohaselt on soovitav kasutada nii klaasseinte kui ka klaaskatusega ühendusmahtu. Uus hoone Garnisoni 18 ja Garnisoni 16 kinnistul on lubatud ehitada kuni kolmekorruselisena.
Praegune koolihoone ja uusehitis on soovitatud siduda koolihoone fuajeest idasuunas jääva garderoobi põhjaseina kaudu, kusjuures garderoobi ja trepikäigu vahelisse seina­osasse on lubatud teha vajadusel täiendavaid avasid.

Teisel korrusel võib praeguse garderoobi kohal oleva ruumi põhjaseina ja sama ruumi koridori vaheseina rajada suuremaid avasid uusehitisega ühendamiseks. Poolkorruste vahelised ühendused on lubatud teha ka olemasoleva aula ja söökla hoonetiiva idaseina, kasutades soovituslikult ära olemasolevaid aknaavasid.

Riigigümnaasiumi detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused koostas Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, Garnisoni 16 hoone juurdeehitise muinsuskaitse eritingimused Koppel Koppel Arhitektid OÜ. Teedeehituse ja liikluse planeerimisse on kaasatud ViaVelo Inseneribüroo OÜ.

Gümnaasiumi planeeringut koostab linnaarhitekt Loona Lepp. “Vajaduse ilmnedes kaasatakse planeerimisprotsessi veel pädevaid isikuid. Avalikke huve ootame väljendama kõiki puudutatud isikuid, kelleks on eelkõige piirkonna elanikud. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta,” ütles ta.

Planeeringu esmast eskiisi tutvustatakse 8. jaanuaril Saaremaa vallavalitsuses (Tallinna 10) algusega kell 16. “Ootame rohket osavõttu,” sõnas Lepp.

Saaremaa abivallavanem Helle Kahm ütles, et riigigümnaasiumi osas on oluline avatud diskussioon, suurelt mõtlemine ja sisu osas tulevikule avatud nägemus. “See on tähenduslik võimalus meie noortele, kogu Saaremaale,” sõnas ta.

Uuest aastast vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda juhtivale Raivo Peetersile on tulevase gümnaasiumi asukoht tuttav ajast, mil ta samas põhikooli direktori ametit pidas. Peeters nentis, et esialgu on riigigümnaasiumi loomisel küll põhirõhk majaehitusel, aga peagi tuleb tegelema hakata ka selle sisuga.

Uude kooli peaks tulema üheksa klassikomplekti – kolm igasse astmesse. See määrab ära ka vajaliku õpetajate ja abipersonali hulga.

“Aga esimene asi on direktori konkurss – see peaks toimuma umbes aasta enne kooli tööle hakkamist. Meeskonna komplekteerimine on juba tema ülesanne,” sõnas Peeters.

 

Print Friendly, PDF & Email