Ühtne sotsiaalabi andmise kord

Alates 1.01.2018 hakkab Saaremaa vallas kehtima ühtne sotsiaalabi andmise kord, mis reguleerib sotsiaalteenuste ja -toetuste eraldamist. Määruse töötasid välja Saaremaa sotsiaalvaldkonna töötajad eesmärgiga, et kõik abivajajad saaksid sotsiaalhoolekandelist abi ühtsetel alustel ja ühtse kvaliteediga.

Sotsiaalabi taotlemiseks saab pöörduda valla sotsiaaltööspetsialisti poole, kes selgitab abi vajaduse ilmnemisel välja, milline sotsiaalteenus või -toetus toetab abivajaja iseseisvat toimetulekut kõige paremini. Alates 1.01.2018 on sotsiaaltööspetsialiste Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10) neli, kelle poole saab pöörduda kõikidel tööpäevadel E, T ja N kell 8.30-16.00, K 8.30-18.00 ja R 8.30-12.00. Sotsiaalhoolekandelise abi taotlusi võtavad vastu ka valla teenuskeskustes tööd jätkavad sotsiaaltööspetsialistid. Palume mõistvat suhtumist, et liikuda koos paremate lahenduste poole.

Kairit Lindmäe
abivallavanem

Print Friendly, PDF & Email