Tiiu Aro: volikogu istungitel on õhkkond töine (1)

Maanus Masing

Saaremaa vallavolikogu on tänaseks töötanud 56 päeva ja täpselt sama palju on selle aja jooksul volikogus käsitletud ka päevakorrapunkte.

Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro (fotol)tõdes aasta lõpu eel vallavolikogu tööst lühikokkuvõtet tehes, et volikogu istungitel on õhkkond töine ja käib jõujoonte kompamine. “Volikogu koalitsiooni moodustab 21 volinikku, neist kümme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, kaheksa Reformierakonna ja kolm Keskerakonna fraktsioonist ning opositsioonis on kaheksa volinikku valimisliidu Saarlane fraktsioonist ja kaks EKRE esindajat. Saaremaa valla töö korraldamiseks vajalike eelnõude menetlemine on toimunud tõrgeteta ja see on väga hea,» märkis Aro.

31-liikmelise Saaremaa vallavolikogu esimene ja pidulik istung toimus 27. oktoobril Kuressaare lossi kapiitlisaalis. Järgnevad istungid on toimunud TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuses ja jaanuarist saab vallavolikogu hakata istungeid pidama Kuressaare raekojas, mille teise korruse saali rekonstrueerimisel on lähtutud just vallavolikogu vajadustest.

8. detsembril väljaantud volikogu töökorra määruses on sätestatud, et volikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus, kuid praegu on seitsme nädala jooksul toimunud viis istungit. “Meeldejäävale sissejuhatusele on järgnenud tõsine sisuline töö. Päevakorras on olnud ametisse nimetamised, valla, vallavalitsuse ja osavallakogude põhimäärused, töötasude kinnitamine, volikogu kümne alalise komisjoni moodustamine, fraktsioonide registreerimine, vallavalitsuse struktuuri kinnitamine jpm. Tempo on olnud kiire ja enamik eelnõusid on olnud arutusel ka volikogu komisjonides. Tänaseks on esimesteks koosolekuteks kokku saanud ka osavallakogud ja Lääne-Saare kogukonnakogu,” selgitas Tiiu Aro.

“Vallavolikogu esimehena olen täitnud ka mitmeid austavaid esindusülesandeid: osalesin tunnustusüritusel “Saaremaa külad ühinemise keerises”, EELK Saarte praostkonna päeva tähistamisel ja reformatsiooni 500. juubeliaasta lõpetamisel ning Eesti saarte kogu juubeli tähistamisel Pädastes. Samuti olen saanud tutvuda Leisi, Orissaare ja Pöide piirkonnaga. Koos abivallavanem Helle Kahmiga külastasime Leisi praegust vallamaja, kooli ja

Pärsama kultuurimaja ning Orissaare vallamaja, kultuurimaja, raamatukogu ja koolimaja. Pöide vallamaja ning Tornimäe kooli ja noortekeskuse külastamisel liitus meiega ka abivallavanem Jüri Linde,” rääkis Aro ja lisas, et valla erinevate piirkondade külastamist on plaanis jätkata.

Print Friendly, PDF & Email