Riigigümnaasiumi eskiisi avalik arutelu

Kuressaare linnavalitsuse 24.10.2017. a korraldusega nr 583 algatati Garnisoni tn 18 ja lähiümbruse detailplaneering. Planeeringu eesmärk on Garnisoni tn 16, 16a, 18 ja vajadusel Väljaku 10 kruntide ühendamise järgselt riigigümnaasiumi planeerimine ja kontaktvööndi linnaruumi, sh liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine.

Saaremaa vallavalitsus korraldab Tallinna tn 10 II korruse saalis 8. jaanuaril kell 16 Garnisoni tn 18 kinnistu ja lähiala eskiisi avaliku arutelu, millest ootame rohket osavõttu. Planeeringu eskiisiga on eelnevalt võimalik tutvuda 4. jaanuaril ilmuva uue vallalehe vahendusel.

Loona Lepp

Print Friendly, PDF & Email