Restaureerimis- ja remonditoetus on jagatud

Saaremaa vallavalitsuse 12. detsembri korralduse alusel eraldati restaureerimis- ja remonditoetuseks 10 000 eurot ja määrati toetuse saajad: 1) Vana-Roomassaare tn 4 fassaaditööd ning katus, varikatused, trepp, sokkel, korstnapiip – 4460 eurot; 2) Komandandi tn 17 nelja akna vahetus – 1891 eurot; 3) Karja tn 2 aia ehitus (50 m) – 2199 eurot; 4) Tolli 5 hooviala rekonstrueerimise arheoloogiline järelevalve – 450 eurot; 5) Suur-Põllu 9 muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine korterelamu rekonstrueerimiseks ja restaureerimiseks – 1000 eurot.

Linna 2017. aasta eelarves oli restaureerimis- ja remonditoetuseks kokku 20 000 eurot ja esimene pool toetusest määrati juulikuus.

Print Friendly, PDF & Email