Oodatakse tunnustusstipendiumide ja -preemiate kandidaate

Taas oodatakse Kuressaare linna stipendiumide ja aastapreemiate kandidaate. Kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse toetuseks antakse välja stipendiumid “Kuressaare kaunid kunstid”, “Aasta tegu kultuuris”, “Aasta tegu hariduses” (kuni kolm stipendiumi), “Aasta tegu spordis”, “Aasta parim sportlane”, “Aasta parim noorsportlane” ja “Aasta parim treener”.

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna töötajate tunnustamiseks antakse välja rahalised preemiad “Aasta hoolekandja” ja “Aasta tervishoiutöötaja”. Korrakaitse, avaliku korra ja turvalise elukeskkonna edendamiseks ning tublimate tunnustamiseks antakse välja rahaline preemia “Turvalise elukeskkonna tagaja”. Samuti kuulutatakse välja aasta kultuurisõber, aasta tegu ja aasta tegija.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadi ülesseadjal esitada kirjalikult põhjendatud taotlus märgusõnaga “Stipendium”, “Aasta hoolekandja”, “Aasta tervishoiutöötaja” või “Turvalise elukeskkonna tagaja” ühele järgnevatest aadressidest: Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare; heli.jalakas@kuressaare.ee (kultuuri- ja spordialaste stipendiumide taotlused); helen.vainula@kuressaare.ee (haridusalaste stipendiumide taotlused) või linn@kuressaare.e (preemiate esildised).

Kandidaati esitades tuleb esildisele lisada sisuline põhjendus kandidaadi tegevuse kohta ja lisada võib ka muid taotlust toetavaid materjale.

Esildiste esitamise tähtaeg on 3. jaanuar (preemia “Turvalise elukeskkonna tagaja” puhul 5. jaanuar). Täpsem info linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis “Ametlikud teated”. Linna tunnustusvastuvõtt toimub raekojas 19. jaanuaril.

Print Friendly, PDF & Email