Ilmuma hakkab tasuta infoleht Saaremaa Teataja

Kuressaare linnavalitsus lõpetab ametiasutusena töötamise 31. detsembril ja seetõttu jäävad tänased Kuressaare Sõnumid viimaseks linnaleheks. Juba 4. jaanuaril jõuab kõigisse Saaremaa postkastidesse uus vallaleht Saaremaa Teataja.

SÕNUMITEST TEATAJAKS: Arenduse ja kommunikatsiooni eest vastutav abivallavanem Marili Niits hoiab käes Kuressaare Sõnumite kõige esimest ja eelviimast numbrit ja tõdeb, et erinevaid Saaremaa valla teemasid käsitledes on linnaleht sujuvalt uueks vallaleheks muutumas.
Kristiina MaripuuLinnalehe Kuressaare Sõnumid esimene number ilmus 11. novembril aastal 2004 ja 14 aastakäiguga on muutunud nii lehe toimetajad, sisu, välimus kui ka väljaandjad. Kui esimeses lehenumbris, mis ilmus kaheksaküljelisena, kirjutati, et “loomulikult ei pääse me oma lehes üle ega ümber meelelahutuslikumast poolest – olgu siinkohal mainitud lehes endale koha saanud ristsõna – tegijate sooviks on, et meie linlaste uus neljapäevane kaaslane oleks see, kellest räägitakse ning keda oodatakse”, siis 420 lehenumbri jooksul on selle väljaande meelelahutuslik pool jäänud järjest teisejärgulisemaks ja linnalehest on saanud ennekõike kohaliku omavalitsuse ametliku info ja teadete kanal.

Ka Saaremaa vallavalitsuse tulevane infoleht keskendub vallavalitsuse info edastamisele ja kodanike üldisele teavitamisele. Sarnaselt praeguse linnalehega on vallaleht neljaküljeline ja jõuab iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval tasuta nüüd juba kõigisse Saaremaa postkastidesse, mida on kokku ca 13 100. Tulenevalt novembris korraldatud hankest ilmub Saaremaa Teataja 2018. aastal päevalehe Saarte Hääl vahel.


Vallalehele nime leidmiseks korraldati konkurss, millele saadeti 57 ettepanekut. Nimede puhul hinnati sobivust kohaliku omavalitsuse väljaande nimeks ja seotust Saaremaaga. 11-liikmeline konkursikomisjon, mille moodustasid Saaremaa omavalitsuste ühinemise kommunikatsioonikomisjoni liikmed, otsustas teha vallavalitsusele ettepaneku panna vallalehe nimeks Saaremaa Teataja.

Nimekonkursi ja esitatud ettepanekute kohta saab lähemalt lugeda 4. jaanuaril ilmuvast vallalehest.

Print Friendly, PDF & Email