Kolemajast saab elamu (18)

Aastakümneid Kuressaare linnapilti risustanud endine lasteaiahoone aadressil Lasteaia 8 sai uue omaniku, kes rajab sinna krundile tänapäevase korterelamu.

TONDILOSS: Korrakaitsjatele on Lasteaia 8 jätkuvalt hoonete hulgas, mis vajavad pidevalt kõrgendatud tähelepanu. Tegu on varisemis- ja tuleohtliku hoonega, mida kodutud ja alkohoolikud, aga ka alaealised kasutavad kogunemis- ja alkoholi tarvitamise kohana.
Maanus Masing


Mart Loik

“Huvi selle kinnistu vastu tekkis juba umbes aasta tagasi,” rääkis hoone uue omaniku Arens Ehitustööd OÜ juhatuse liige Mart Loik. Lisades, et pikalt kestnud läbirääkimised viisid lõpuks detsembri alguses tehinguni.

“Kuna Kuressaare kesklinna piirkonda tehakse lähiaastatel suuri investeeringuid, siis panustame selleks, et selle ala väärtus elukeskkonnana tõuseks.”

Euro Kinnisvaraarendus OÜ-lt Lasteaia 8 hoone ostnud Arens Ehitustööd OÜ juhatuse liikme Loigu sõnul on tööd praegu planeerimise faasis. Seega ei soovinud ta konkreetsete lahenduste, summade ja tähtaegade üle avalikult spekuleerima hakata.

“Võib vaid öelda, et Kuressaare kesklinna piirkonda lisandub lähitulevikus kaasaegseid ja ökonoomseid kortereid,” kergitas ta pisut saladuseloori.

2016. aastal koostati Tallinna tehnikakõrgkoolis Lasteaia tn 8 asuva hoone korterelamuks renoveerimise kohta lõputöö. Muu hulgas selgus, et endise lasteaiahoone palksein ei vasta kehtivatele energiatõhususe miinimumnõuetele.

Töö autor Vello Väli leidis, et ehitusmaksumuse, soojapidavuse ja ehituse ajakulu arvesse võttes on kõige optimaalsem ehitada täielikult uus seinakonstruktsioon. Seda juhul, kui ei teki vastuolu hoonele esitatud muinsuskaitseliste eritingimustega.

Aastaid kasutult ja tühjalt seisnud hoonel pole Kuressaare elanike hulgas just kõige parem kuulsus. Hoone kehvale olukorrale on politsei korduvalt juhtinud linnavalitsuse tähelepanu.

“Kui viitate hoone kehvale kuulsusele, siis räägite lähiminevikust,” lausus Mart Loik. “Ajalooliselt on tegemist siiski ühe esinduslikuma puithoonega Kuressaares. See, et hoone on jõudnud praegusesse seisu, on viga ja selle vea me parandame ära.”

Viimati sai Lasteaia 8 hoone aktuaalseks suvel, kui seda naabermajast eraldava telliskivist tulemüüri ohutuse hindamiseks koostati audit, mille järgi on müür varisemisohtlik. Seetõttu jõudis linnavalitsus sunnivahendina alustada ka asendustäitmise menetlust, mis aga peatati.

Maja endine omanik Euro Kinnisvaraarendus OÜ esitas ehitusloa taotluse käesoleva aasta oktoobris ja Kuressaare linnavalitsus andis selleks ka loa. Ehitustööd, mis on vajalikud ehitise ohtlikkuse likvideerimiseks ja avalikus linnaruumis ohutuse tagamiseks, tuli teha 18. novembriks.

Print Friendly, PDF & Email