Endine ametnik lõpetas keskväljaku arendamise (17)

Orissaare vallamajas oli üllatus suur, kui EAS-ilt saabus kiri, et aleviku keskväljaku arendamiseks esitatud rahastusprojekt on valla soovil lõpetatud. Vallamajast keegi sellist taotlust esitanud ei olnud.

TUJURIKKUJA: Martin Kääridi (paremal) EASile saadetud kiri tuli kõigile asjaosalistele suure üllatusena. Fotol Käärid koos abivallavanem Margus Pikkoriga tänavu märtsikuus tulevase alevikupargi alal. Nüüdseks on selgunud, et ka pargist pole asja saanud.
Maanus MasingAvalduse 400 000 euro piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest (PKT) taotlemise lõpetamiseks oli teinud projektijuht Martin Käärid. Oktoobrikuus valla ehitusnõuniku kohalt lahkunud mees polnud sellest avaldusest kellelegi rääkinud.

Endine Orissaare vallavanem ja praegune Saaremaa vallavolinik Vello Runthal oli juhtunust üllatunud. Tema sõnul loodeti, et Kääridi asemel ametisse asunud uus inimene võtab üle ka käimasolevad projektid. Miks Käärid otsustas keskväljaku projektist loobuda, selles ei ole ka tema selgust saanud.

Orissaare vallasekretär Anne Saar ütles, et kui Käärid andis ametist lahkudes asju üle, oli ta projekti kohta öelnud, et tegeleb sellega ise. Saare sõnul Käärid projekti käekäigust kellegagi eriti ei rääkinud ja materjale ei jaganud.

Vallasekretäri kinnitusel tegi Käärid avalduse EAS-i veebilehe kaudu ja seega ei olnud tema kiri valla dokumendiregistris registreeritud ning sellest ei teadnud tõepoolest keegi.

EAS-ist kinnitati Saarte Häälele, et selline avaldus on tõesti esitatud ja vastavalt sellele tehti ka lõpetamise otsus. Avaldus oli tehtud 8. detsembril.

Saarte Häälele on ka öeldud, et taotluse tühistamise põhjuseks oli vahest see, et Orissaare projekt ei saanud maakondlikult hindamiskomisjonilt kõrget hinnangut ja seega ei olnud raha saamise tõenäosus väga suur. Samuti olevat puudunud konkreetne ehitusprojekt.

“Ma ei tea, miks ta seda tegi,” ütles vallasekretär Saar Saarte Häälele. Martin Kääridiga pole ta oma kinnitusel ühendust saanud, et seda temalt küsida. Käärid ei vasta tema sõnul ei vallamajast tulevatele kõnedele ega Runthali helistamistele.

Saarte Häälele vastas Martin Käärid meili teel, et projektis olid puudused, mida EAS-i komisjonile materjalide esitamise ajaks ei suudetud parandada. “Ehitusprojekt ei vastanud nõutud tasemele ning hindamiskomisjonis oleks antud materjalidega projekt nagunii kõrvale lükatud,” selgitas Käärid. Oma sõnul tegeles ta vigade parandamisega nii kaua kui võimalik ja konsulteeris EAS-iga.

Tehtud otsusest vallavalitsusele mitterääkimist põhjendas Käärid sellega, et läks lihtsalt kiireks.

EAS on lubanud PKT-st raha saanute nimed avalikustada aasta alguses. Maakondlikust voorust sai kõrgeima hinnangu kaasa Liiva keskuse ehitus.

Print Friendly, PDF & Email