Aasta kui õppetund (9)

Ergo Oolup

“Kuigi oleme saavutanud esimesed MTÜ Visit Saaremaa loomisega seotud eesmärgid, pole sellest kasu, kui puudub kodurahu,” leiab Visit Saaremaa nüüdseks endine juhatuse esimees Ergo Oolup, kes MTÜ kolmapäevasel üldkoosolekul andis enne hääletamist ülevaate seni tehtust.

Olen praeguses ametis töötanud poolteist aastat. Selle ajaga on MTÜ Visit Saaremaa jõudnud etappi, kus oleme saavutanud esimesed ühingu loomisega seotud eesmärgid. Tööle on saadud organisatsioon, mis koosneb nii avalikust sektorist kui ka 40-st erasektori liikmest. Tegemist on seega suurima turismiorganisatsiooniga maakonnas.

Kui alustasime kahe avaliku sektori liikmega ja esimese aasta eelarve prognoos oli alla 100 000 euro, siis tänaseks oleme eelarve kasvatanud erinevate turismitegevuste osas 240 000 euroni. Algselt maakonna erinevatest turismiorganisatsioonidest (Kuressaare turismiinfokeskus, MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus, Saarte geopark) on loodud üks ja tugev organisatsioon. Turistide arv on 2017. aastal oluliselt kasvanud – see oli ka esmane organisatsiooni uuele juhile seatud eesmärk.

Majutatud turistide arv on kasvanud 13% ehk 32 014 võrra, mis on protsentuaalselt Tartu maakonna järel teine koht.

Paljud eesmärgid täidetud

Tegevusplaan, mille käesolevaks aastaks seadsime, on suures osas täidetud. Vaatamata piiratud ressurssidele – pean silmas aega ja raha – oleme siiski leidnud koostöö osas lisavõimalusi uuteks algatusteks: tänavafestival, Poola messi külastamine, pulmasaare arendus jne.

Oluline on seegi muudatus, et praegu oleme valmis selleks, et meie korraldusel lähevad MTÜ liikmed ja ettevõtjad nii Eestis kui ka lähiriikides toimuvatele turismimessidele. Läheme sinna uue, värskema kujundusega ning konsteptuaalselt erineva lahendusega messiboksi jaoks.

Valmimas on uus maakonnakeskne turismitrükis ning täiesti uus, informatiivsem ja kasutajasõbralik www.visitsaaremaa.ee koduleht. Lähtume siingi liikmete soovidest ja tagasisidest.

Teeme igapäevast koostööd Saaremaa koostöökoguga, arendame ühiselt Saaremaa toidutootjate loodud märgist “Saaremaa ehtne toode”. See on nüüd juba paljuski muutumas maakonna tervikmärgiks, mille tunnussõnad on “Söö, puhka ja avasta”.

Visit Saaremaa võimalus on olnud siin koostöös ettevõtjatega turundada Saaremaad kui reisisihtkohta.

Teeme koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega ja MTÜ-ga Lääne-Eesti Turism, kellega meil on otsekontaktid ja käimas ühisprojektid.

Üks hea näide koostööst EAS-iga oli kevadiste otselendude toetamine, tänu millelele said võimaluse Kuressaaret külastada Soome turistid. Oleme olnud eestvedajaks Saaremaa–Läti laevaliini võimaliku lähitulevikus käivitamise osas.

Tulevikus kasvab muude digitaalsete meediakanalite tarbimine ning meie roll on see, et meid ikka rohkem märgataks. Meie kontaktide arv nendes kanalites on kasvanud ühe aastaga rohkem kui ehk eelmistel aastatel kokku.

Suurenenud on töötajate kompetentsus turundustegevustes. Valmiv Visit Saaremaa strateegia, sellest tulenevad eesmärgid ja organisatsioonile seatavad tulemuse mõõdikud aitavad hoida kurssi ja keskenduda just peamisele.

Aasta-pooleteise jooksul olen ma kogenud oma töös midagi sellist, mida ma ei oleks oma varasema elukogemuse põhjal oodanud.

Tööle asudes teadsin, et mul pole pikaaegset turismialast töökogemust, samas lootsin, et Saaremaa väikeses ja kokkuhoidvas kogukonnas on vaja ka uusi tuuli. Ning et kogemustega rikastavad mind koostööpartnerid.

Pidev kemplemine

Tänaseks on aga pilt selline, mida üks ettevõtja iseloomustas oma kirjas järgmiselt: “Kuidagi nukker on vaadata, et turismi ja asja pole nagu ollagi, aga käib üks lõputu korraldamine, kottimine ja kemplemine mingite väikeste asjade või mõnesaja euro ümber.”

Selline olukord ei too kasu kellelegi. Turismisüsteem töötab, aga seda väga kalli hinnaga. Minu isiku vastu käib pidev võitlus kõigi vahenditega.

Kinnitan, et selle aasta jooksul olen olnud valmis kõiki ettepanekuid ja mõtted kuulama ning neid ka Visit Saaremaa rahaliste ja muude võimaluste piires ellu viima. Ent just piiratud võimaluste tõttu ei saa kõiki ettepanekuid arvestada.

Arvan, et just see ongi kodurahu seisukohalt kõige raskem tingimus.

Kõik on inimesed ja kõik ka eksivad, kuid sellist suhtumist poleks ma küll mõnede turismispetsialistide poolt oodanud.

Pakun kodurahu ja uuel perioodil inimlikku suhtumist. See aasta oli raske õppetund, vähemalt mulle…

Print Friendly, PDF & Email