Orissaare gümnasistide karjääripäev ja loodusainete õppereis Tartusse õpetas nii mõndagi

Novembrikuu vihmased ja tuulised ilmad tunduvad teinekord päris masendavad, eriti kui peab klassiruumis istuma ja teooriat õppima. Seepärast tekkis loodusainete ja karjääriõpetajal mõte pakkuda õpilastele välja võimalus kirjutada ise projekt ja muuta oma õppetöö nüüdisaegses vormis huvitavamaks.

Õpilastele see mõte meeldis ja nii asusidki ettevõtliku kooli õpilased oma esimest suurt projekti koostama. Kõigepealt lepiti kokku, et sel aastal võiks Tallinna asemel külastada Tartut. Seejärel sai iga gümnaasiumiklass konkreetse ülesande, millega panustada projekti koostamisse.

10. klass tegeles majandus­õpetuse tunnis informatsiooni kogumisega selle kohta, millised on ööbimisvõimalused Tartus ja mida peaks arvestama ööbimistingimuste juures. 11. klass tegeles samal ajal karjääriõpetuse tunnis Tartu suur­ettevõtete ja tähtsamate objektide uurimisega ning tegi valiku, milliseid asutusi oleks vaja külastada. Lõpuklassi ülesandeks jäi projektitaotluse koostamine, eelarve kalkulatsioon ning projekti kokkuvõtte-tagasiside koostamine. Selline suur lõiminguprojekt lõppes toreda võimalusega projekt ellu viia.

Üheskoos tutvuti Tartu vanalinna, ülikooli peahoone, Vanemuise teatri telgitaguste ning Eesti Rahva Muuseumiga, külastati suurettevõtet A. Le Coq. Õhtul vaadati etendust “Suluseis”. Lisaks osaleti ka Tartu tähetorni haridusprogrammis, kust saadi teadmisi astronoomiast.

Kui õppekäigult tagasi jõuti ja analüüsiti, mis hästi, mis natuke kehvemini korda läks, jõuti järeldusele, et selliseid õppekäike on vaja. Lisaks silmaringi avardamisele õpetavad reisid paremini suhtlema, koostööd tegema ja aitavad kaasa teadlikumate otsuste tegemisele.

Oma silm on kuningas! Juurde saadud teadmiste toel sünnivad järgmised ettevõtmised.

Mõnusat advenditoimetamist igasse päeva!

Loodusainete ja karjääriõpetuse õpetajad

Print Friendly, PDF & Email