Õpetajad õpivad

Orissaare gümnaasium on oma eesmärgiks seadnud olla kõrge koostöökultuuriga õppiv organisatsioon.

Eesmärgile lähemale jõudmiseks tegeleb pedagoogiline kollektiiv pideva enesetäiendamisega. Pea igal nädalal viibib mõni õpetaja täienduskoolitusel. Ühiste teadmiste saamiseks korraldatakse koolis ka sisekoolitusi. Novembris lõppes kujundava hindamise koolitus, mille käigus omandasid kõik õpetajad ühtse arusaama sellest, kuidas õpilastele objektiivset tagasisidet anda ja miks see vajalik on. Kujundava hindamise ja muutunud õpikäsituse põhimõtteid tutvustati ka lapsevanemate üldkoosolekul.

Uuenenud õpikäsituse rakendamisel on väga olulised positiivsed koolisuhted ja koostöö. Koostööoskuste suurendamiseks on kavandatud järgmise aasta koolitused. Koolituste läbiviimiseks taotlesime rahastust SA-lt Innove, loodame projektile positiivset otsust.

Marjana Prii,
Orissaare gümnaasiumi direktor

Print Friendly, PDF & Email