Loodus- ja reaalainete päevad Orissaare gümnaasiumis

Iga aasta novembri viimasel nädalal pööratakse suuremat tähelepanu loodus- ja reaal­ainetele. Traditsiooniliselt püüavad valdkonna õpetajad sel perioodil õppetunde läbi viia veidi teistmoodi – kas külalisi kutsudes või korraldades ise midagi põnevat, mis nõuab suuremat ettevalmistust.

Igal aastal lähtutakse ka ühiskonnas aktuaalsetest teemadest ja seepärast oli selgi aastal fookuses jäätmete tekke vähendamine, taaskasutus ja pilk tulevikku – edasiõppimisvõimalused.

Külas käisid Maris Sepp keskkonnaametist, PhD Liis Siinor TÜ keemiateaduskonnast (füüsikalise keemia teadur) ning Mihkel Liivakant, ettevõtja ning karate ja kikkpoksi Eesti meister aastal 2017.

Maris tutvustas jäätmete tekke vähendamise võimalusi ning viis läbi ka praktilisi töötubasid, kus õpiti prügi sorteerima ja arutleti, miks seda vaja on. Liis tutvustas õpilastele keemia ja elu seoseid ning selgitas, miks on põnev keemiat õppida, milliseid elukutseid on võimalik keemikuna valida, ning oma kogemustele toetudes rääkis ka õppimisvõimalustest nii meil kui mujal maailmas. Mihkel selgitas noortele aga, kui tähtis on leida oma tee, õppida iseendale ja olla õnnelik selle üle, mida elus valid.

Lisaks külalislektorite kuulamisele oli huvilistel võimalus lahendada nuputamis­ülesandeid ja keemilisi sudokusid. 8.–9. klassi võistkond külastas Muhu põhikooli, kus toimus Ida-Saaremaa ja Muhu õpilaste traditsiooniline sõpruskohtumine looduainete töötubades. Teatepulk anti edasi Tornimäele, kes valmistab ette järgmise aasta töötoad.

Tegemised-toimetamised jätkuvad, sest ega ainult üks nädal rõhutatud tähelepanu ole piisav nendele õpilastele, kes selle valdkonna vastu huvi tunnevad. Seepärast püüavad õpetajad leida ikka võimalusi, kuidas huvilisi köita ja edasi suunata. Sel nädalal külastas meid TÜ teadusteater, kes näitas 7.–9. klassi õpilastele põnevaid katseid kuivjääga.

Loodus- ja reaal­ainete õpetajad


12. klassi loodus-reaalsuuna võistkond keemiavõistlusel Kolb

31. oktoobril käis Orissaare gümnaasiumi 12. klassi loodus- ja reaalsuuna õpilaste võistkond, kuhu kuulusid Ott Kärner, Anne-Mai Järve ja Tiina Margaret Tänak, Nõo reaalgümnaasiumis üleriigilisel keemiavõistlusel Kolb.

Lõppvoorus osalemiseks läbisime kaks eelvooru, kus tuli lahendada teoreetilisi keemiaülesandeid.

Sõit Tartusse algas hommikul kell üheksa, veerand kolm algas võistlus. Meid saadeti klassiruumi, kus tuli sooritada kaks praktilist tööd: määrata tiitrimise teel kolvis oleva aine kogus ja teha vask(II)oksiidist puhas vask. Pärast praktilist osa toimus viktoriin. Võistlus oli huvitav ja päev tore. Saime palju uusi teadmisi ja kogemusi.

Tiina Margaret Tänak,
Orissaare gümnaasiumi abiturient

Print Friendly, PDF & Email