Lääne-Saare valla kogukonnakogu tööst

Lääne-Saare valla haldusterritooriumil moodustatud Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.

KOGUKONNAKOGU töö kulgeb edukalt.
ERAKOGU

Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest: Riho Leppik, Abruka kant; Juta Levin, Aste kant; Boris Lehtjärv, Eikla kant; Tõnu Munk, Kaarma kant; Urmas Lehtsalu, Kudjape kant; Villi Pihl, Kärla kant; Kaja Juulik, Lümanda kant; Piret Kuldsaar, Nasva kant; Riina Voog, Paadla kant; Hanna Saar, Randvere kant; Katrin Pihlas, Sauvere kant; Annela Näälik, Tahula-Vaivere kant; Ilmar Antov, Taritu kant.

Tänaseks on kogukonnakogu koos käinud neljal korral.

25.septembril oli esimene ajalooline koosolek, kus valiti kogukonnakogu esimees ja aseesimees. Esimeheks sai Kaja Juulik 11 häälega 13-st ja aseesimeheks Hanna Saar samuti 11 häälega.

23. oktoobril oli kogukonnakogu suurim töö MTÜ-de taotlusvooru tulnud projektide hindamine. Toetatud sai kaheksat projekti. Sellel koosolekul arutasime, et Saaremaa vallas peaks kindlasti moodustatama komisjon, mille nimes külaelu sees. Saatsime ettepaneku Saaremaa vallale ja praeguseks on moodustatud piirkondlik arengu- ja külaelukomisjon.

Veel soovisime kohtuda valla külaliidrite ja külavanematega. Kokkusaamine toimus 17. novembril Nasva klubis ligi 40 osavõtjaga. Kutsutud oli Saaremaa vallavanem Madis Kallas, kes rääkis teedest, koolidest-lasteaedadest, bussiliiklusest ja ka külaelust. Madis Kallasele panime südamele, et uue valla struktuuri peaks kindlasti saama üks inimene, kes tegeleks kogu Saaremaa külaeluga.

11. detsembril kohtusime Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aroga. Teemad, mille üle arutasime, olid: külaraha maksmine üle kogu Saaremaa valla territooriumi; MTÜ-de rahastamise korra ühtlustamine; külavanema statuudi ühtlustamine; avalike teenuste delegeerimine MTÜ-dele; kohalikud teed, sh nii teede olukord kui ka erateede avalikku kasutusse andmine; Saaremaa ühis-
transport ja selle korraldamine, kuidas külad saavad kaasa rääkida, ettepanekuid teha.

Külaelu mured ja elu paremaks muutmine on meie endi kätes ja koostöös erinevate osapooltega suudame paljusid probleeme lahendada. Olete oma soovidega oodatud pöörduma kogukonnakogu poole ja püüame koos lahendusi leida.

Rahulikku jõuluaega, sädeinimesed külades. Kohtume uuel aastal uute mõtete ja tahtmistega oma küla elus toimetada, hoida ja hoolida, näha ja märgata.

Kaja Juulik,
Lääne-Saare kogukonnakogu esimees

Print Friendly, PDF & Email