“Hea kooli edendaja 2017” on Kärla põhikool

Novembri lõpus jagas Tartu ülikooli eetikakeskus välja tunnustusi headele koolidele. Tartus toimunud 10. väärtuskasvatuskonverentsil “Kuulata ja kõnelda” noppis Kärla põhikool tiitli “Hea kooli edendaja 2017”.

ERAKOGUSelleni jõudmiseks oli konkursile “Hea kool kui väärtuspõhine kool” esitatud sisukas ja ennast analüüsiv konkursitöö. Suure vaeva nägijad olid õppealajuhataja Anne Pildre ja haridustehnoloog Margit Lindau, kes meie koolisisesed tegevused kaardistasid ja kaante vahele kirjutasid.

Kärla kool pälvis tunnustuse muutuva õpikäsituse mõtestamise, digipädevuste arendamise ja tagasisidesüsteemi kujundamise eest.

Oma konkursitöös tõime välja visiooni tulevikuplaanidest ja parendusvaldkondadest, käsitlesime digiarengut meie koolis ja mõtestasime enda jaoks lahti muutuva õpikäsituse.

Ise tunneme siirast heameelt selle üle, et meie arusaamu suhetest õpilase, lapsevanema ja kooli vahel peetakse õigeks ka väljaspool kooli. Samuti seda, et peame oluliseks sihikindlat ajaga kaasas käiku õppeprotsessi muutmise näol. Et koolis oleks hea enesetunne ja püsiks motivatsioon nii õpilasel kui ka õpetajal.

Tänavusel konverentsil jäi selgelt kõlama mõte, et kuulamine on märksa olulisem kui rääkimine. Las vastused tulevad rääkija enda seest!

Kaisi Õispuu ja Laidi Lindau,
konverentsil osalenud

Print Friendly, PDF & Email