Maksuamet aitab segadustest üle saada (10)

Maksu- ja tolliameti Kuressaare büroo juhataja Olev Martinsoni hinnangul on uuest aastast kehtima hakkav tulumaksuseaduse muudatus tekitanud inimestes varasemate muudatustega võrreldes palju rohkem arusaamatusi ja küsimusi.

PENSIONÄRINA TÖÖL: Varem Kuressaare haigla registratuuris ja röntgenikabinetis laborandina töötanud Helle Kamp töötab pensionipõlves Kuressaares müüjana. Kehtima hakkavate maksuseaduste muudatustega viis ta ennast kohe kurssi.
MAANUS MASINGOlev Martinsoni sõnul võib muudatusi seadusandluses tul­la veelgi, kuna riigikogu hakkab menetlema töötavatele pensionäridele maksuvaba tulu rakendamise võimalust nii sotsiaalkindlustusameti kui ka tööandja poolt.

Näiteks kui pension on 400 eurot kuus, saaks töötav pensionär oma tööandjale esitatud avalduse alusel veel 100 eurot maksuvaba tulu kasutada. “Otseselt ei ole meile kiitvat tagasisidet tulnud. Kuid arvestades just meie maakonna suhteliselt tagasihoidlikku keskmist töötasu, võrreldes Eesti keskmisega, peaks maksuvaba tulu 500 euro rakendamine paljudele palgapäeval rohkem raha arvele tooma,” märkis Martinson.

Toimetuse ja lugejate küsimustele oli Olev Martinson nõus lahkesti vastama.

Kas tulumaksuvabastuse 500 euro alla kuulub ka vanaduspensioni tulumaksuvabastus?

Jah, maksuvaba tulu 500 euro arvestusse kuuluvad muu hulgas pensionid (vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad). 2017. aastal on veel eraldi pensioni maksuvaba tulu 235 eurot kuus, lisaks üldine maksuvaba tulu 180 eurot kuus, kokku 415 eurot kuus. 2018. aastal on aga ainult kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 500 eurot kuus, aasta arvestuses 6000 eurot.

Vahest kõige suuremas segaduses on töötavad pensionärid. Kui pensionär saab igakuiselt töötasu 510–560 eurot ja pensioni 407 eurot, siis mi­da peab ta järgmisel aastal tegema, kellele avalduse esitama?

Esmalt peaks teadma, kellele on praegu maksuvaba tulu rakendamise avaldus esitatud, kas tööandjale või sotsiaalkindlustusametile.

Kui igakuise töötasuna laekub arvele 510–560 eurot, siis brutotöötasu on umbes 650 eurot. Seda eeldusel, et maksuvaba tulu rakendamise avaldus on esitatud tööandjale. Võib märkida, et suur osa töötavaid pensionäre on esitanud avalduse just tööandjale.

Vastus oleks, et sellisel juhul ei pea midagi tegema. Tööandja rakendab väljamakse tegemisel 500 eurost maksuvaba tulu edasi ning igakuine arvele laekuv summa saab olema 650-eurose brutopalga juures 620 eurot. Küll aga väheneb arvele laekuv pensionisumma, sest pensionilt kuulub arvestamisele tulumaks 20% maksuvabastuseta.

Kas töötav pensionär, kes saab palka vaid ühest ettevõttest, peab täitma tuludeklaratsiooni?

Üldjuhul ei pea antud juhtumil tuludeklaratsiooni esitama, sest mõlemad väljamakse tegijad on ilmselt arvestanud ja kinni pidanud maksud vastavalt kehtivatele seadustele. Kuid alates 2018. aastast hakkab kehtima aastapõhine maksuvaba tulu arvestus ning see võib kaasa tuua tuludeklaratsiooni esitamise vajaduse 2019. aastal.

Kui maksuvaba tulu on 2018. aastal rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui aasta tulud kokku võimaldavad, siis tuleb deklaratsiooni alusel juurde maksta. Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole kogu aasta maksuvaba tulu ära kasutatud, siis saab deklaratsiooni alu­sel enammakstud tulumaksu tagasi.

Mida peab tegema pensionärist FIE maksuvaba miinimumi taotlemisel?

Pensionärist FIE peaks 2018. aasta maksuvaba tulu miinimumi taotlemisel kalkuleerima võimalikku ettevõtlustulu suurust. Kui ettevõtlus on aktiivne ja prognoositav ettevõtlustulu suur, siis peaks sotsiaalkindlustusametile esitatud maksuvaba tulu avaldust muutma.

Ettevõtlustulu all tuleb mõista ikkagi tulumaksuga maksustatavat tulu, see tähendab ettevõtluse tulust kuuluvad eelnevalt mahaarvamisele ettevõtlusega seotud kulud, põllumajanduse ja metsamaterjali täiendavad mahaarvamised ning sotsiaalmaksu kohustus.

Detsembri töötasu laekub jaanuaris. Kas väljamakse arvestatakse juba uue tulumaksuvaba miinimumi järgi?

Jah, jaanuaris tehtud väljamaksetelt arvestatakse tulumaksu rakendades juba uut tulumaksuvaba miinimumi. Seega ei ole maksuvaba tulu kasutamisel aluseks mitte eelnev töötasu arvestamise periood, vaid tegelik töötasu väljamakse tegemise kalendrikuu.

Kuidas toimida, kui olen FIE ja lisaks töötan palgatöölisena?

Vastus on analoogne FIE-st pensionäriga. Füüsilisest isikust ettevõtja peaks aasta algul prognoosima võimalikku ettevõtlusest saadavat tulemit ja võrdlema seda töötasu suurusega. Kui prognoositav aasta tulem kokku ületab 14 400 eurot, võiks tööandjale teha maksuvaba tulu rakendamise avalduse konkreetse maksuvaba tulu summaga kuus või üldse loobuda maksuvabast tulust.

Print Friendly, PDF & Email