MUHU UUDISSED: Pöialpoisid liikuvad rinki

Irena Tarvis

Neh jõulukuu alguses tuletas ikka Taevatuaet meitele koa korra miele, mõuke sie lumeollus välja näeb. Aga neh, külma, seda masu ep tulegiid. Õued oo igaspuol nii lidrased, et kas vao luupeksi kondist soadik pasa sisse. Massinad jäetse mõndas puol masu külavahele. Õue soopama ep taha minna ja ep piasegid änam easte.

Aga ilm oo nüid tüki moad valgem, sest Liivavahel juba jõulupuu särab ja kuolimaja oo nii uhkeste ää ehitud ja lasteaid ja. Neh inimeste kodud koa mõndas puol kindlaste. Puodis tuletatse juba poaer kuud miele, et jõulud oo tulemas – sial lettis, kus sui läbi ollid palja tule pial küpsetamise lihad ja varda otsa aamise makid, sial oo nüid tangumakid ja verimakid.

Neh, eestlastel põllegid muid pühasid ju kut jõulud ja joanibe. Sõnnapoole ta kipub küll. Iseenesest põleks üldsegid änam imelik, kui jõulute aegas koa õues tule pial liha küpsetatse. Ilm oo juu just täpselt ühesugune, olgu jõulud või joanibe. Vahet põle. Ja raadlaoaes näitab koa änamaste kakstesn kuud järjest just ühte ja seda sammat. Just kut oleks laisaks läin ja ep viisiks änam üles-alla vilkuda mitte.

Aga jõulute uotamise aeg oo käe ja pöialpoisid liikuvad rinki. Vähämaste Koguva Toomal oo neid küll nähtud ja riede oo nendel sial kohe suurem kogunemine. Rahvast kutsutse koa uudistama, et mis naad puhas tegavad sial. Kampas mängetse ja tansitse ja igatsuguseid meisterdamisi oo koa laanis. Nõnna et riede õhta kellu kuiest aage ennassid kõik kenaste Koguva Toomale kokku. Kaks eurut võtke koa likki ja kis tahab õnneluosi võtta, siis piaks seda va kõlisevad ikka kohe rohkem seltsis olema.

Laupa õhta kellu seitsmest võib mureta külasta Raunmäe maja kohvikud. Sial oo pissike luuleõhta.

Ja tuleva nädali lõppus pietse ää jõululaat. Neh ikka laubasel pääval, siis kuieteistmendal. Laata pietse ikka jälle spordiallis ja alguse aaks oo ühessa. Lõunaks laanitse ää lõpeta. Nõnna et jõvab viel kenaste valgevarul kojo koa. Kellu ühestteistmest oo pissike kontsert koa.

Neh, et põle paljast ostmise ja müimise koht. Ikka soab midad ingele koa. Kooli pissikste laste tansirühm tansib ja Saugalt tuleb laulma ansambel Nõianeitsid. Kellu kümnest ja kahestteistmest näidatse nuorde­keskuses kinu koa – “Nukatuka metsarahvas”.

Kis tahab misegagid kauplema tulla, siis tuleks ennassid Anneli juures kirja panna koa ikka. Kõege lihtsam oo taale mudud elista, numbri piale 5037407.

Neh, et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email