Kes on linna 2017. aasta parimad tegijad?

3. jaanuarini (k.a) oodatakse Kuresssaare linna stipendiumide ja aastapreemiate kandidaate. Kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse toetuseks antakse välja stipendiumid “Kuressaare kaunid kunstid”, “Aasta tegu kultuuris”, “Aasta tegu hariduses” (kuni kolm stipendiumi), “Aasta tegu spordis”, “Aasta parim sportlane”, “Aasta parim noorsportlane” ja “Aasta parim treener”. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna töötajate tunnustamiseks antakse välja rahalised preemiad “Aasta hoolekandja” ja “Aasta tervishoiutöötaja”. Samuti kuulutatakse välja aasta kultuurisõber, aasta tegu ja aasta tegija.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadi ülesseadjal esitada kirjalikult põhjendatud taotlus märgusõnaga “Stipendium”, “Aasta hoolekandja” või “Aasta tervishoiutöötaja” ühele järgnevatest aadressidest: Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare; heli.jalakas@kuressaare.ee (kultuuri- ja spordialaste stipendiumide taotlused); helen.vainula@kuressaare.ee (haridusalaste stipendiumide taotlused) või linn@kuressaare.ee (sotsiaalvaldkonna preemia esildised). Taotluste esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2018. Täpsem info linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis “Ametlikud teated”.

Linna tunnustusvastuvõtt toimub raekojas 19. jaanuaril.

Print Friendly, PDF & Email