JUHTKIRI: Kuni su küla veel elab…

Tänases Saarte Hääle intervjuus leiab külaliikumise koordinaator Reet Viira, et parim viis, kuidas inimesed saavad oma hirmu tuleviku ees maandada, on ühiselt toimetada.

Praegu, mil mosaiiki alles kokku pannakse, on segadust uue omavalitsussüsteemi ümber veel üksjagu. Seega on loomulik ka inimeste kartus ühendvalla ja “uut moodi” asjaajamise ees. Kuhu ja kelle poole mure korral pöörduda? Mis teenused ja millised spetsialistid endistesse vallakeskustesse alles jäävad? Kas suures vallas arvestatakse ka ääremaade inimeste ja nende arvamusega või jääb nende hääl liiga nõrgaks, et valla valitsejateni kosta?

Hea, kui külal on liider, kellele kodukoha käekäik korda läheb. Kel on julgust ja motivatsiooni oma kogukonna eest seista. Aktiivsest külavanemast üksi ei pruugi aga piisata – oluline on, et kogukond tema selja taga oleks tugev ja üksmeelne.

“Tuleb kohaneda uue olukorraga ja võtta parim, et külaelu järjest rohkem pildile tuua,” ütleb Reet Viira. “Ka külaelanikud saavad olla ühine survegrupp probleemide lahendamisel.”

Print Friendly, PDF & Email