Kaheksa põllumeest saavad noortaluniku toetust (2)

Kaheksa Saaremaa noortalunikku said 40 000 eurot – põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust.

Valjala kandi Jaagu talu noorperemees Hannes Kurgpõld (OÜ Hajaku) soetab põhiliselt põlluharimistehnikat. Mõni aeg tagasi Angla kandis lihaveisekasvatusega tegelema hakanud Tanel Aru vend Kristjan Aru (OÜ Aru Agro) kasvatab teist aastat teravilja ja soetab mullaharimise tehnikat.

Rauni OÜ loomakasvatusjuht Ats Raud (Raudweis OÜ) suurendab toetuse abil kodukülas Kiratsis lihaveisekarja. Aastaid tagasi pealinnast Saaremaale kolinud Raul Orglaan (Susimesi OÜ) kasutab toetust mesila laiendamiseks ja mesindushoone ehitamiseks. Šoti mägiveiste aretusega tegelev Sõmera ettevõte R&M OÜ Marina Raaperi juhtimisel ostab traktori söödavarumiseks.
40 000 eurot noortaluniku toetust said ka Pärsama ettevõte Lucus OÜ (Kerdo Torn), Vendise külas registreeritud Saare Muldne OÜ (Kalmer Kivirai) ja Tallinnas registreeritud Saaremaa Puukool OÜ (Marko Toomere).

Eestis kokku määras PRIA põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust 108 noortalunikule 4 318 287 euro suuruses summas. Noortaluniku meetme taotlusvooru laekus 191 taotlust 7,6 miljoni euro saamiseks. 60 taotlust ei saanud hindamisel nõutavat minimaalset 15 hindepunkti, puudusi oli erinevates andmetes või oli mõni vajalik dokument esitamata jne.

Print Friendly, PDF & Email