Vald lubab sajuveeohvritele leevendust (13)

Sajuvetega kimpus olevate Pika tänava elanike mure võib leeveneda, kuna vallaametnikud lubasid uurida võimalusi teeserva freesida, mis peaks vähendama majadele pritsiva vee hulka.

JUTTU JÄTKUS OMAJAGU: (Vasakult) abivallavanem Mart Mäeker selgitas majaomanik Bruno Paole ning muinsuskaitseametnikele Rita Peirumaale ja Keidi Saksale linna praeguseid võimalusi sajuveeprobleemiga tegeleda.Pika ja Tolli tänava kinnistu­omanikke on tänavalt hoonetele pritsiv sajuvesi kimbutanud juba aastaid. Pika tänava lõigul, mis jääb Kopli tänava ja Vanalinna kooli vahele, muutus asi iseäranis hulluks pärast uue tänavavalgustuse rajamist, millega koos uuendati ka kõnnitee. Linnainsener Madis Pihel tunnistas teisipäevasel kokkusaamisel veeründe all kannatavate kinnistuomanikega, et kõnealuse tänavaserva ja kõnnitee vahelise riba asfalteerimisel tekkisid lohud, kust sajuvesi ära ei jookse.

Tagajärjeks on vihmaste ilmade korral pidev majaseinte märgamine, mis kahjustab nii hoonete välisviimistlust kui ka konstruktsioone. Kuna probleemsed kohad asuvad linna muinsuskaitsealal, siis võttis läinud nädalal teema üles ka muinsuskaitseamet. “Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal on rida piirkondi, kus aastaid ei ole suudetud lahendada sademevee tänavalt äravoolu. Kõige kriitilisem olukord on Pikal tänaval, samuti Tolli tänaval ja Lasteaia tänaval enne ristumist Pika tänavaga,” märkisid muinsuskaitseinspektorid Rita Peirumaa ja Keidi Saks linnale tehtud pöördumises.

Nad lisasid, et piirkonnas asuvad mitmed ajaloolised hooned ning nende olukord on vihmaste ilmadega lubamatu – majad on sõiduteelt pritsivast vihmaveest kohati räästani märjad. “Ajaloolised hooned on pideva niiskuse käes ja kahjustused kohati pöördumatud. Paraku pole omanikel võimalik hooneid sellises situatsioonis korras hoida,” tõdesid muinsuskaitsjad, kes kriiti­lise olukorra tõttu kutsusid asjaosalised linnavalitsusse kokku.

Paraku ülearu palju lohutavaid sõnu linnaametnikel öelda ei olnud.

PARKIJA EI PRITSI: Linnapoolseid lahendusi ära ootamata on Pika tänava elanikud asunud oma kinnisvara igati legaalsel moel kaitsma.
2x MAANUS MASING

Piheli arvutuste järgi läheks kõige kriitilisema tänavalõigu rekonstrueerimine hinnanguliselt maksma 350 000 eurot, kuid abivallavanem Mart Mäekeri sõnul on lähema viie aasta jooksul sellist summat 24 miljoni euro suurusest vallaeelarvest leida või­matu.

Lähiaastate tänavaehituse pingereas on eesotsas keskväljaku ja Tallinna tänava rekonstrueerimise lõpetamine, samuti Aia tänava uuendamine ühes kõnniteede rajamise ja Põduste jõe läbimurdega ning Talve tänava rekonstrueerimine ja kõnniteede ehitus.

Kuna toetusraha tänavaehituseks kusagilt terendamas ei ole, saavad majaomanikud loota üksnes Saaremaa vallavolikogule, kelle võimuses on erinevaid investeeringuid vallaeelarvesse võtta või välja jätta. N-ö kiireima avariilahendusena pakuti teisipäevasel kohtumisel välja mõte püüda ebatasast tänavaserva freesida, et loikudesse kogunev vesi pääseks voolama lähima restkaevuni.

Print Friendly, PDF & Email