Volikogu tühistas Pihtla otsuse (2)

Saaremaa vallavolikogu tühistas Pihtla vallavolikogu otsuse Vanamõisa külas asuva teelõigu erateeks muutmise kohta.

Vallatee lõigu erateeks muutmisest oli huvitatud maatüki omanik Hans Teiv, ent sellele esitasid vaide tema naaberkinnistute omanikud. Vaide esitajate sõnul ei olnud Pihtla volikogu eelnõu avalikustatud nii palju ette, kui seadus nõuab. Punkt toodi volinike heakskiidul päevakorda alles istungil.

Saaremaa vallavolikogu eilse otsusega rahuldati naabrite esitatud vaie.

Print Friendly, PDF & Email