Kuidas säilitada oma nägu? Külad peavad haarama ohjad! (5)

Eile peetud külade tunnustusüritusel võeti fookusesse külaelu jätkusuutlikkuse edendamine ja paremaks muutmine ning käidi välja ideid, kuidas ühinenud Saaremaa vallas külade identiteeti ka edaspidi hoida.

Suures Tõllus toimunud ürituse avas Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro, kes sõnas, et küla on see, mis hoiab ja on hoidnud Eesti elu õigel kursil, ning meenutas laulusõnu “Kuni su küla veel elab, elad sina ka”.

Samuti võttis sõna Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel, kes nentis, et uus olukord võib inimestes tekitada vastakaid tundeid.

“Kuigi osa inimesi võib olla ootusärevuses, tekib teistel inimestel kindlasti ebakindlust ning see muudab nad pigem kartlikuks. Mõeldakse, et mis meist siis nüüd saab ja kuidas edasi. Inimestel võivad olla erinevad hirmud, aga kõige suurem hirm on see, et kaob identiteet. Ka erinevad uuringud on näidanud inimeste kartust, et kui kaob kohalik vallamaja, on ka identiteet kadunud,” rääkis Pihel. “Tegelikult on identiteet seotud külaseltside ja inimeste ühistegevusega. See on niisugune kartus, mida saab oma kogukonnas ise leevendada ja lahjendada.”

Ta lisas, et ühinenud vallas kodanikeühenduste roll kasvab ja vald näeb nendes senisest veelgi suuremat partnerit. “Loodan, et aitate ka edaspidi kohalikku identiteeti hoida ning saate inspiratsiooni sellest üritusest, et teid tegudel hoida. Tahaks loota, et hoiate oma säraga kohalikku kogukonda jätkuvalt elus,” sõnas Piret Pihel lõpetuseks.

Ivi Proos rääkis, kuidas suurest vallast saada ühtseks vallaks ning väljakutsetest külaseltsidele ja külavanematele. Näiteks toodi peamise väljakutsena esile see, kui kiiresti muutub Saaremaa ühtehoidvaks vallaks.

Märgiti, et külad ja külaliidrid ei tohiks enam vagusi püsida ja jääda ootama, mis juhtuma hakkab. Oluline on, et liidrid tuleksid välja uute ja oluliste ideedega ning annaksid piirkondade koostööle uue sisu. Just nüüd on parim aeg hakata oma ettepanekuid tegema ja initsiatiive algatama, tegema otsekokkuleppeid valla otsustajatega ning alalised komisjonid tuleb häälestada külade temaatikale ja probleemidele.

Oluline punkt on külade omavaheline aktiivne suhtlus, milleks peeti oluliseks organiseeritud veebisuhtlust. Samuti on oluline vanade traditsioonide elus hoidmine ja uute loomine.

Print Friendly, PDF & Email