Erametsaliit muretseb Natura toetuste e-taotluste pärast

Erametsaliit juhib maaeluministeeriumi tähelepanu riskidele seoses täielikult e-taotlustele üleminekul Natura toetuse taotlemisel ning palub selgitada, kas ja kuidas on riskid maandatud.

Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link osutas kirjas maaeluministeeriumile, et kuna e-taotlustele üleminekul hakkab kogu taotlemise protsess sõltuma täielikult riiklikust X-tee andmevahetuskihist ning ID-kaardist ja/või mobiil-IDst, siis kuidas on tagatud, et mõne eelpool nimetatud komponendi taotlejast sõltumatu tõrke korral ei jääks taotlused esitamata.

2017. aastal on korduvalt esinenud häireid X-tee andmevahetuskihis, mistõttu on olnud häiritud ka mitmete paljude e-teenuste kasutamine. Käesoleva aasta suvel ilmnenud ja sügisel avaldunud ID-kaartide turvariskiga seoses on jätkuvalt piiratud väga suure osa ID-kaartide kasutamine. Samuti on teada, et uuendamata ja hetkel peatatud sertifikaadid tühistatakse 1. aprillil 2018 ehk vahetult enne tõenäolist taotlusvooru algust.

Arvestades, et metsaomanike seas on väga palju eakaid inimesi, kelle jaoks võib Natura taotluse esitamine olla üks vähestest, kui mitte ainus kasutatav e-teenus, on ülioluline nende õigeaegne teavitamine ning vajadusel ka abistamine taotluste esitamisel, osutas Mikk Link. Kas on kaalutud probleemi korral erandkorras taotluste vastuvõtmist e-posti teel või perioodi pikendamist.

Lisaks tõstatas Link uuesti Natura toetuste teema. Nimelt ei maksta jätkuvalt Natura toetust projekteeritavatele kaitsealadele väljaspool Natura alasid hoolimata sellest, et metsa majandamine on piiratud. “Leiame, et ka nendele aladele peab laienema Natura 2000 erametsamaa toetus,” märkis Link, kes ühtlasi tegi ettepaneku vastava määruse täiendamiseks.

Print Friendly, PDF & Email