Saikla must suitsumure leiab lahenduse (4)

Saikla elanikele valmistab muret puidutööstuse korstnatest tulev must suits, mis tuultega naabrite kinnistutele kandub. Ettevõte on valmis korstnad ümber ehitama.

POOL OTSA: Korsten tuleb ehitada praeguse kaheksa asemel 16 meetri kõrguseks.
MAANUS MASING

Möödunud kuul pöördus keskkonnaameti Kuressaare kontorisse Puidu kinnistu piirinaaber, kes kurtis, et idatuul toob puidutööstuse katlamaja korstnast tuleva musta suitsu tema ja ta naabrite kinnistutele. Naabri hinnangul on katlamaja korsten liiga madal.

8. novembril sai keskkonnaamet teise e-kirja Puidukoja kinnistu naabrilt, kus samuti kurdeti katlamajast tuleva suitsu üle. Kirja saatja sõnul oli varasem, nõukogude ajal samal kinnistul paiknenud katlamaja korsten olnud praegusest märkimisväärselt kõrgem ja siis selliseid probleeme ei esinenud. Tema soovitus oli kõik korstnad kõrgemaks ehitada.

Keskkonnaamet kirjutas oma pöördumises, et seoses nimetatud kaebustega peab keskkonnaamet vajalikuks Puidukoja ja Puidu kinnistul paiknevate põletusseadmete põlemisrežiimi parandamist.
LHK projekti kohaselt tuleb puidukatla LUK-300 korsten, mis asub Puidukoja kinnistul, ehitada praeguse kaheksa asemel 16 meetri kõrguseks. Seetõttu paluti kaaluda võimalust ehitada kõrgemaks ka teise puidukatla korsten.

OÜ Novara juhatuse liige Hasso Sõnajalg ütles, et ettevõte on elanike kaebustest teadlik alates 10. novembrist. Sel kuupäeval laekus keskkonnaametilt kiri, milles teavitati ettevõtet mõlemast kaebusest.

“Varem ei ole keegi elanikest meie poole selles küsimuses kunagi pöördunud. Samas on mõlemad korstnad olnud muutumatult töös juba aastast 2013 ja 2015,” märkis Sõnajalg.

Keskkonnaametile saadetud kaks kirja puudutavad tema sõnul kahte erinevat kinnistut ja tootmisüksust, seega kaht erinevat saasteallikat. Ta lisas, et ühe kinnistu korsten ehitatakse ümber vastavalt keskkonnaameti poolt ettenähtud aja jooksul. Teise kinnistu korsten vastab tema kinnitusel nõuetele.

“Seoses elanike kaebuse ja keskkonnaameti ettepanekuga oleme valmis saasteallika ümber ehitama vastavalt keskkonnaameti nõudmistele mõistlikult määratud aja jooksul,” lausus Hasso Sõnajalg.

Print Friendly, PDF & Email