Valitsus asus ametisse

Ehkki Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus alustab tööd tuleva aasta algusest, on uued valitsuse liikmed juba kolme nädala jagu ametis olnud ning toimunud on ka esimesed vallavalitsuse istungid.

Saaremaa vallavalitsuse liikmed said paika vallavolikogu 3. novembri istungil, kus vallavanemaks valiti Madis Kallas ja abivallavanematena kinnitati ametisse Marili Niits, Helle Kahm, Kairit Lindmäe, Jüri Linde ja Mart Mäeker.

Abivallavanem Marili Niits vastutab Saaremaa vallavalitsuses arenduse, kommunikatsiooni ja tugiteenuste (IT, rahandus, kantselei jm) eest.

Abivallavanem Helle Kahm juhib haridus-, noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonna tööd.

Abivallavanem Kairit Lindmäe vastutab Saaremaa vallavalitsuses sotsiaalvaldkonna eest.

Abivallavanem Jüri Linde vastutusalasse kuuluvad majanduse ja halduse valdkonnad ning teenuskeskused.

Abivallavanem Mart Mäekeri vastutusalasse kuuluvad ehitus, planeerimine, keskkonnaküsimused ja järelevalveteenistus.

Print Friendly, PDF & Email