Kestab Saaremaa vallalehe nimekonkurss

Paralleelselt Saaremaa vallavalitsuse infolehe väljaandmiseks korraldatud hankega on käimas Saaremaa vallalehe nimekonkurss.

Tasuta infoleht on mõeldud kodanike teavitamiseks ja hanke tingimuste kohaselt peaks uus vallaleht jõudma kaks korda kuus tasuta igasse Saaremaa vallas kasutusel olevasse postkasti.

Nimeettepaneku pikkus saab olla kuni kolm sõna ja iga autor võib esitada kuni kolm ettepanekut. Soovitavalt võiks ettepanekule lisada ka lühikese selgituse nime sobivuse kohta. Ettepanekute juures hinnatakse nime seotust Saaremaaga ja seda, et nimi oleks omavalitsuse väljaandele sobiv.

Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee. Ettepanekuid oodatakse 8. detsembrini ja need saab saata e-posti aadressil linn@kuressaare.ee või Kuressaare Linnavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare, juurde lisada märgusõna “Vallalehe nimekonkurss”.


SAAREMAA VALLA INFOLEHE NIMEKONKURSI TINGIMUSED

2018. aastal hakkab ilmuma Saaremaa valla infoleht, mis jõuab tasuta igasse Saaremaa postkasti. Sellega seoses kuulutatakse välja valla infolehe nimekonkurss, mille eesmärk on leida väljaandele Saaremaa vallaga seotud nimi.

1. Konkursi üldtingimused
1.1. Konkursile oodatakse nimeettepanekuid, mis koosnevad maksimaalselt kolmest sõnast.
1.2. Iga autor võib esitada kuni kolm ettepanekut.
2. Konkursil osalemine
2.1. Osaleda võivad kõik soovijad, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.
2.2. Konkursil osaleja peab avaldama oma pärisnime, telefoninumbri ja e-posti aadressi. Võitjaga võetakse ühendust e-posti või telefoni teel.
3. Ettepanekute esitamine
3.1. Ettepanekule tuleb lisada esitaja kontaktandmed (nimi, telefon, e-posti aadress) ja soovitavalt ka lühike põhjendus nime sobivuse kohta.
3.2. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult märgusõnaga „Vallalehe nimekonkurss“: Kuressaare Linnavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare, 93819 või elektrooniliselt linn@kuressaare.ee hiljemalt 08.12.2017 kell 17.00.
4. Žürii ja hindamine
4.1. Ettepanekuid hindab komisjon, mille esimees on Kristiina Maripuu ja liikmed Merike Lipu, Anu Vares, Geili Heinmaa, Maire Käärid, Airi Toompuu, Anne Saar, Piret Mägi, Pille Maripuu, Jaanus Mägi ja Aive Sepp (Saaremaa omavalitsuste ühinemise kommunikatsioonikomisjoni liikmed).
4.2. Nimede juures hinnatakse seotust Saaremaa vallaga ja vallavalitsuse infolehe nimeks sobivust.
4.3. Konkursi võitjat autasustatakse.
4.4. Tulemused avalikustatakse hiljemalt 15.12.2017.

Print Friendly, PDF & Email