2017. aasta lõpuni saab kõiki toiminguid teha senistes vallavalitsustes

21. oktoobril jõustus Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla, Pöide valla ja Valjala valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Saaremaa vald.

Omavalitsuse sümboolikana võetakse kasutusele Saaremaa valla sümboolika, mis kinnitati 10.11 vallavolikogu istungil otsusega nr 15.

Senised vallavalitsused tegutsevad edasi 2017. aasta lõpuni, seega saab toiminguid teha, abi ja nõu küsida senistest kohtadest ning kehtivad senised kontaktandmed. Üleminekuperioodil jäävad kättesaadavaks ka senised omavalitsuste veebilehed.

Uue Saaremaa valla uudised, info vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite ja õigusaktide kohta on kättesaadavad veebilehel www.saaremaavald.ee. Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus need kehtisid enne ühinemist.

Print Friendly, PDF & Email