Kultuuriprogrammid ootavad taotlusi

Rahvakultuuri keskuse kultuuriprogrammidest 2018. aastaks toetuste taotlemine kestab 1. detsembrini 2017.

Saaremaaga seotud projektide jaoks saab taotlusi esitada folkloorifestivalide toetusprogrammi ja kultuuriprogrammi “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015–2019”. Samuti on eraldi toetusprogramm Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks ning rahvakultuuri maakondlik toetusprogramm.

Lisaks toetab rahvakultuuri keskus projekte Kihnu kultuuriruumi, Peipsiveere ja Setomaa ning Virumaa pärimuskultuuri programmide kaudu.

Omafinantseering ja kaasfinantseering ei ole nõutavad, küll aga võivad need olla toetusotsuse tegemisel üheks positiivseks teguriks.

Print Friendly, PDF & Email