Orhideekaitsjad pelgavad harulduste hävimist (10)

Roomassaares alustati linnavalitsuse tellimusel traktori abil kadakavälja lageraiet, orhideehuvilised leiavad, et töö tuleks ära teha talgute korras käsitsi.

PUHAS TÖÖ: Tuule tänaval alustati kadastiku puhastustöödega eelmisel nädalal.
MAANUS MASING

Maie Meius

“See on väga väärtuslik ala, mis teeb linnale uhkust, aga selliste maahooldusviisidega ei ole garanteeritud haruldaste orhideeliikide säilimine,” märkis orhideehuviline Maie Meius. “Seal on madal maa ja loomad tallavad selle poriks ning lisaks söövad nad taimed ära ka. Veiste karjatamine ei sobi maahooldusvõttena selle kinnistu eest hoolitsemiseks.”

Meius tõdes, et kadakad, mis mööda maad kasvavad, võtavad orhideedelt kasvumaa ära ja taimedele ei jää ruumi, aga talgutega oleks võimalik pikkamööda tegutsedes eesmärgini jõuda. “Algul väiksemad ja madalamad kadakad ning nii edasi. Nii on toimetatud ka muudes kohtades. See, et traktorid peale lastakse, on viimaste aegade komme,” lausus ta.

Tuule tänava mereäärsel hiigelkinnistul kasvab 13 liiki orhideesid ning kaitsealused liigid on kärbesõis ja muguljuur.

Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker ütles, et mõne puu võib ju sealt talgute korras võtta, aga see ei ole sellisel kujul sisuliselt mõeldav. “Maad on palju ja seda ei saa jupikaupa korrastada,” rääkis ta. “Mõte on hea küll, aga elu on näidanud, et midagi välja sellest ei tule. See on õhinapõhine asi ja kui tegemiseks läheb, siis tegijaid ei ole. Töö peab toimuma ka ühtse loogika järgi, sest maht on liiga suur ja jupikaupa tegemisel see asi ei tööta.”

Kinnistul alustati puhastustöödega eelmisel nädalal ja seda tehakse traktoriga. Mart Mäeker põhjendas seda asjaoluga, et pole teada, kas üldse külma tuleb. “Keskkonnaspetsialist vaatab, et liiga palju ei rikuks, sest kui talv ei tule, oleme lihtsalt oodanud ning kevadel on olukord samasugune ja muutunud pole midagi,” märkis ta.

Tarmo Pikner ja Maie Meius ütlevad linnavalitsusele saadetud kirjas, et viimasel ajal on nii meil kui ka välisriikides uuritud veiste ja teiste sõraliste mõju taimeliikidele ning need uuringud näitavad, et mitte alati pole selline hooldusviis loodusele kasulik, iseäranis märgaladel, kus mullastik tambitakse segi koos kaitsealuste taimede juurte ja mugulatega.

“Sealhulgas on meile tutvustatud nn Pärnu linnalehmade projekti edulugu, mis võib olla edu vaid roostiku vähenemise seisukohalt, mitte liigirikkuse seisukohalt,” märgivad nad.

Orhideehuvilised viitavad, et Pärnus elava tunnustatud botaaniku Vilma Kuuse sõnul kasvavad sealsed orhideed peale karjatamist vaid väljaspool koplit, koplis enam orhideesid pole. Enne karjatamist kasvasid sel maa-alal suurte populatsioonidena soo-neiuvaip, kahkjaspunane sõrmkäpp ja Balti sõrmkäpp.

Kuressaare linnavalitsus on seisukohal, et Tuule 4 kinnistu majandamata jätmisel võib eeldada, et kaitsealuste taimede kasvukohad jäävad järjest ahtamaks. Selle ennetamiseks alustatakse endiste rannakarjamaade hooldamist ning võimalusena nähakse just loomade karjatamist ja maade valikulist niitmist. Orhideehuvilistel säilib samas ligipääs kasvukohtadele suve esimeses pooles ja nad ei pea siis loomadega kokku puutuma.

Print Friendly, PDF & Email