Valitsus asus ametisse

Ehkki Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus alustab tööd tuleva aasta algusest, on uued valitsuse liikmed juba kahe nädala jagu ametis olnud ning toimunud on ka esimesed vallavalitsuse istungid.

VALITSUSE TEINE ISTUNG: Kõik Saaremaaga seotud teemad jõuavad nüüd uue valitsuse töölauale ja aasta lõpuni on seniste omavalitsuste eelnõusid volitatud esitama praegused vallasekretärid. Esiplaanil on linnasekretär Eero Lapp (vasakul), Laimjala vallasekretär Merike Liiv (paremalt kolmas), Pihtla vallasekretär Riina Allik ja Lääne-Saare vallasekretär Andrus Lulla.

Saaremaa vallavalitsuse liikmed said paika vallavolikogu 3. novembri istungil, kus vallavanemaks valiti Madis Kallas ja abivallavanematena kinnitati ametisse Marili Niits, Helle Kahm, Kairit Lindmäe, Jüri Linde ja Mart Mäeker. Tänaseks on toimunud kaks korralist valitsuse istungit ja istungite päevakord on teemade lõikes saamas üle-saaremaaliseks.

Abivallavanem Marili Niits, kes vastutab Saaremaa vallavalitsuses arenduse, kommunikatsiooni ja tugiteenuste (IT, rahandus, kantselei jm) eest, tõdes, et praegu on peamine küsimus see, et uus omavalitsusasutus saaks jaanuaris tööd alustada võimalikult sujuvalt. “Järjest enam on päevakorras ka erinevaid Saaremaa valla sisulisi teemasid, näiteks kuulutasime eelmisel nädalal välja vallalehe hanke ja kinnitasime hankedokumendid,” märkis ta.

Abivallavanem Mart Mäeker, kelle vastutusalasse kuuluvad ehitus, planeerimine, keskkonnaküsimused ja järelevalveteenistus, ütles, et uues ametis on esialgu ka veidi ebaselgust. “Kui võrrelda praegust tööd senise linnavalitsuse kogemusega, siis peab ütlema, et küsimärke on suure valla puhul kordades rohkem. Nii suure muutuse ja omavalitsuse piiride muutumise korral on see kindlasti ka loomulik,” sõnas Mäeker.

Majanduse ja halduse valdkonna ning teenuskeskustega tegeleva abivallavanema Jüri Linde sõnul on praegu tema põhitöö osakonna ametijuhendite koostamine. “Tähelepanu vajab ka teenuskeskustega seonduv ja oluline on märkida, et vajalikud teenused, mida siiani kohapeal osutati, jätkuvad ka uuel aastal.”

Sotsiaalvaldkonna abivallavanem Kairit Lindmäe selgitas, et ehkki praegu on töö keskmes vallavalitsuse struktuuriga seotud küsimused, tuleb sõlmida ka lepinguid erinevate koostööpartneritega, et vajalikud teenused toimiksid ja oleksid ka 1. jaanuarist abivajajatele kättesaadavad.

Abivallavanem Helle Kahm, kes juhib hariduse, noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonna tööd, lausus, et lisaks osakonna teenistujate ametijuhendite ettevalmistamisele tuleb end kurssi viia dokumentatsiooniga ning valdkonna inimestega on juba toimunud palju kohtumisi.


KOMMENTAAR

Madis Kallas
Saaremaa vallavanem

Saaremaa valla töö on aktiivselt käima läinud. 7. novembrist teeb kõiki Saaremaa vallaga seotud otsuseid uus kuueliikmeline valitsus ning kui esimesel istungil olid Kuressaare linna ja Lääne-Saare eelnõud, siis selle nädala istungil käsitleti ka Pihtla ja Laimjala eelnõusid.

Valitsuse liikmete omavahelise koostöö kohta saan öelda vaid kiidusõnu. Omamoodi sümboolne on seegi, et Saaremaa vallavalitsuse liikmed on oma kodukoha ja tegemiste kaudu seotud väga erinevate Saaremaa piirkondadega.

Print Friendly, PDF & Email