Tagamõisas luuakse looduskaitseala

Keskkonnaamet moodustab Tagamõisa puisniidu baasil uut väikest looduskaitseala, et kaitsta metsakooslusi ja puisniite.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ütles, et planeeritava Tagamõisa looduskaitseala pindala on 182,3 ha, mida on 48,8 ha rohkem, kui oli vana kaitsekorraga Tagamõisa puisniidu pindala. Uue looduskaitseala koosseisu ei lisandu ühtki seni kaitsmata ala, vaid kõik kaitseala laiendused toimuvad vahetult kaitsealaga piirneva Tagamõisa hoiuala arvelt.

Tagamõisa looduskaitseala eesmärk on kaitsta metsakooslusi ning Saaremaale tüüpilisi ja hästi säilinud liigirikkaid puisniite ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu edaspidisest menetlusest teavitatakse eraldi täpsemalt ka maaomanikke ja huvilisi, kellel on võimalik planeeritava kaitsekorra kohta ettepanekuid esitada.

Print Friendly, PDF & Email