Käimas on Saaremaa vallalehe nimekonkurss

Paralleelselt Saaremaa vallavalitsuse infolehe väljaandmiseks korraldatud hankega on käimas Saaremaa vallalehe nimekonkurss.

Tasuta infoleht on mõeldud kodanike teavitamiseks ja hanke tingimuste kohaselt peaks uus vallaleht jõudma kaks korda kuus tasuta igasse Saaremaa vallas kasutusel olevasse postkasti. Vähemalt esimesel aastal jääb vallaleht sarnaselt Kuressaare Sõnumitega neljaleheküljeliseks, kuid edaspidi on võimalik formaati vastavalt vallavalitsuse vajadustele muuta. Linnaleht Kuressaare Sõnumid ilmub veel 7. ja 21. detsembril, kuid uuest aastast koondub kogu omavalitsuse info uude vallalehte.

Vallalehega seonduvat on korduvalt arutatud Saaremaa omavalitsuste ühinemise kommunikatsioonikomisjoni ja juhtkomisjoni koosolekutel, kus jõuti järeldusele, et uuele vallalehele nime leidmiseks tuleb korralda konkurss, ning valitsus kuulutas selle välja eelmise nädala istungil.

Nimeettepaneku pikkus võib olla kuni kolm sõna ja iga autor võib esitada kuni kolm ettepanekut. Soovitavalt võiks ettepanekule lisada ka lühikese selgituse nime sobivuse kohta. Ettepanekute juures hinnatakse nime seotust Saaremaaga ja seda, et nimi oleks omavalitsuse väljaandele sobiv. Konkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda veebilehel www.saaremaavald.ee.

Ettepanekuid oodatakse 8. detsembrini ja need saab saata e-posti aadressil linn@kuressaare.ee või Kuressaare Linnavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare, juurde lisada märgusõna “Vallalehe nimekonkurss”. Lisainfo: Kristiina Maripuu, tel 45 50 548, press@kuressaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email