Eelinfo Tuulte Roosi aadresside korrastamise kavatsusest

Tuulte Roosis asuv liikluspinna kohanimi Ranna tänav ei vasta kohanime vormistamise ja kasutamise korrale, sest tänavana kasutuses olev liikluspind peab olema katkematult läbitav, kõrvalharudeta ja visuaalselt tajutav ühtse objektina.

Ettepanek on pikendada Kotkapoja tänavat kuni Sõrve teeni, mille tulemusel on vaja muuta Ranna tn 24 ja Ranna tn 40 hoonete ja katastriüksuste aadresse. Kavatsus on määrata uued aadressid vastavalt Kotkapoja tn 10 ja Kotkapoja tn 5.

Ranna tn 36 hoone piirneb Sõrve teega ja ettepanek on määrata uueks aadressiks Sõrve tee 4.

Ka teiste Ranna tänava hoonete ja katastriüksuste (26, 28, 30, 32, 34, 38, 38a, 42, 44, 46 ja 48) aadressi numbrid tuleb muuta, sest aadressinumbrid tuleb määrata viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel paarisnumbrid. Kavatsus on määrata järgmised uued aadressid: Ranna tn 1 (praegu Ranna tn 42), Ranna tn 2 (44), Ranna tn 3 (28), Ranna tn 4 (46), Ranna tn 5 (26), Ranna tn 6 (48), Ranna tn 7 (32), Ranna tn 8 (30), Ranna tn 9 (34), Ranna tn 10 (38) ja Ranna tn 12 (38a). Aadressid muudetakse kohaliku omavalitsuse korraldusega ja seda ilmselt 2018. aasta alguses.

Ruth Kalamees,
Kuressaare linnavalitsuse maanõunik

Print Friendly, PDF & Email