Maanteeamet hoiab Kudjape ristmikul silma peal (15)

Maanteeamet on asunud kõikjal Eestis rajama linnade lähiümbruse teedele ohutussaari, mis paljude liiklejate hinnangul põhjustavad oma asukoha ja sundmanöövrite tekitamisega ohtlikke olukordi. Saaremaal on sellisena välja toodud Pihtla poolt värskelt avatud Kudjape ristmikule sõitmine.

“Maanteeamet jälgib riigiteedele kavandatud lahenduste toimimist ja turvalisust ning samuti on meile oluline liiklejatelt saadud konstruktiivne tagasiside,” kinnitas maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Andres Urm.

“Liiklussaar ei ole iseenesest midagi uut ning on leidnud käsitlust teede projekteerimist reguleerivates normides ja standardites juba aastakümneid. Seda nii meil kui ka lähiriikides. Ainuke liiklussaare tüüp, mida Eestis varem kasutatud ei ole, on asula piirile või asulasse rajatavad šikaanid. Nende eesmärk on anda liiklejale informatsiooni liikluskeskkonna, sealhulgas sõidukiiruse, muutusest.”

Maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt lisas, et juhul, kui rajatud lahenduse osas ilmnevad probleemid, mis on põhjustatud konkreetse lahenduse toimivusest, võetakse saadud tagasisidet tõsiselt.

“Milliseid meetmeid võetakse, sõltub konkreetsest lahendusest ja ilmnenud probleemist,” lausus ta. “Kõik ristmike ümberehituste projektid on auditeeritud vastava tegevusõiguse ja kogemusega ekspertide poolt nii projekteerimise kui ka ehitamise käigus. Projektlahenduses on arvestatud liiklusohutusekspertide märkuste ja ettepanekutega.”

Print Friendly, PDF & Email