Mehe tähtsaim roll (4)

“Isaks olemine on mehe kõige tähtsam roll,” kirjutab homse isadepäeva puhul Saaremaa naiskodukaitse esinaine Mare Kirr. “Lapsele on isa ilmasammas, kellele saab alati kindel olla ja kes on alati olemas.”

1924. aastal hakati isadepäeva tähistama kõigis USA osariikides iga aasta juunikuu kolmandal pühapäeval. Isadepäeva lillena said tuntuks punane ja valge roos.

Isadepäeva mõte on süvendada isade ja laste vahelisi suhteid. Kena komme on veeta see tore päev koos perega.

Meil Eestis tähistati isadepäeva esmakordselt 1988. aastal. See komme tuli meile Soomest ning naaberriigi eeskujul on hakatud ka Eestis isadepäeva tähistama mitte juunis, vaid novembri teisel pühapäeval.

Vanades ühiskondades võrdsustati abiellumine otsusega lapsi saada. Otsustajaks oli mees ja otsus viitas sellele, et mees on jõudnud tähiseni, et suudab kanda vastutust laste ja pere heaolu ja tuleviku eest.

Isadepäeval, mil eriliselt mõeldakse isadele ja isa rollile ühiskonnas, on rõõm tõdeda, et ka siin, ajaloolises Kuressaare lossis, tunnustame tublit perepead.

Sageli räägitakse nendest tohututest ootustest, mida ühiskond on naistele ja emadele pannud. Need ootused sõlmivad ühte perekondlikud unistused ja tööalase edu. Meeste ja isade suhtes ei kehti meil sugugi väiksemad või kehvemad ootused. Isade püüdlused nende ootustega toime tulla on samuti tunnustamist väärt.

Õnnelik on pere, kus isa peab oluliseks hoolt oma pere eest, oma pere hoidmist. Seda hoolt, seda hoidmist, mida me parimates peredes näeme, tahaks aga näha isadelt natuke rohkem ka meie Eesti elu suhtes.

Nii paljud asjad võiksid muutuda natukene paremaks, kui me kuuleksime isade häält valjemalt kaasa rääkimas ka meie maakonna tegemistes.

Eesti elu läheks paremaks ja muutuks hoolivamaks, kui me suudaksime ühistes asjades olla rohkem pere moodi. Selleks pole tegelikult väga suurt pingutust vaja. Vaja on tahta ja olla oma mõtetes kohal.

Aunimetuse “Aasta isa” väljaandmise eesmärk on väärtustada isa ja isadust, tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Isaks olemine on mehe kõige tähtsam roll. Lapsele on isa ilmasammas, kellele saab alati kindel olla ja kes on alati olemas.

Eesti riik on laste saamist ja kasvatamist väärtustanud rohkem kui kunagi enne. Meie ühiskonnas on toimumas mõtteviisi ja suhtumise muutus – toob ju lastekeskne ühiskond meie kõigi jaoks kindlama tuleviku.

Tugev pere on tervik, riigi vundamendi alustugi ja põhiseaduse kohaselt riigi kaitse all.

Meie põhiväärtused on need, mis on suutnud aegade tuules püsima jääda. Ja nende kandja on olnud ja jääb selleks alati perekond eesotsas tugeva perepeaga.

Print Friendly, PDF & Email