11 töötut vallavanemat (14)

Saaremaa valla tekkega jäi 12 omavalitsusjuhi kohast alles üks Saaremaa vallavanema koht. 11 endist vallavanemat peavad endale uue ameti otsima.

UUED SIHID: Endised vallavanemad Vello Runthal, Kalle Kolter ja Vilmar Rei peavad hakkama tööturul ringi vaatama. Kirikuõpetaja Anti Toplaanel seda muret ei ole.
Maanus Masing


Vähem kui nädal pärast oma töökoha kadu ei osanud pea ükski vallavanem öelda, mida tulevik toob. Arvatavasti saab lõpliku pildi klaariks, kui Saaremaa vallavalitsuses korraldatavad ava­likud konkursid on lõppenud ning selge, kes hakkavad täitma osakonnajuhatajate ja teenuskeskuste juhtide kohuseid. Lisaks on tulemas mitu spetsialistide konkurssi. Võimalusi on palju ja endised vallavanemad pikaajalist töötupõlve kartma ei pea.

Vähemalt mõnda aega pole endistel vallajuhtidel ka rahamuret. Nimelt said nad töölt lahkudes hüvitist 12 kuu ulatuses kahe aasta keskmise palga suuruses summas ehk siis kaasavarana aastapalga. Välja arvatud Pöide vallavanem, kuna Pöide vald ei tahtnud kohe vabatahtlikult ühineda.

Kõik on võimalik

Pöide vallavanem Andres Hanso pidi leppima poole aasta summaga. Hanso oli ka üks, kes ei osanud oma tuleviku kohta midagi kosta. Pensioniealisena võiks ta vabalt jääda ka väljateenitud vanaduspuhkusele ja toimetada volikogus, kus tema juhtida on hariduskomisjon. “Kõik on võimalik,” ütles Andres Hanso, viidates, et ootab siiski ka konkursside info ära.

Samad sõnad lausus endine Torgu vallavanem Tiit Põld, kes on samuti pensionieas. Pihtla eksvallavanem Jüri Saar seevastu kinnitas, et tema ei kandideeri kuskile valda tööle. “Aitab nüüd küll,” sõnas üleeile 71. sünnipäeva pidanud Saar. Esimese ametist prii nädala jooksul pole tal enda sõnul igav hakanud.

Töötukassa Saaremaa juhi Ave Reimaa-Lepiku sõnul toob Saaremaa valla moodustamine tõesti kaasa rohkemate inimeste tööotsingud. “Tänaseks on meie teenuste vastu juba huvi tuntud, eelkõige karjäärinõustamise ja töövahenduse osas,” nentis Reimaa-Lepik.

Saarte Hääle andmetel on mitu vallavanemat huvitatud teenuskeskuste juhi kohast. See on ka loogiline, kuna töökoht asuks kodu lähedal ning pädevus ja kompetentsus, mis puutub piirkonda, on olemas. Saaremaa valla väljaantud teenistuskoha iseloomustuses on öeldud, et tegu on ametikohaga, kuhu sobib pikaajalise erialase töökogemusega ja kõrgetasemeliste teadmistega spetsialist.

Vallasüsteemis töötamine oleks vallavanematele kõige loogilisem, sest enamik on olnud omavalitsuses ametis pikka aega ning kunagi õpitud-töötatud erialal on ehk rongist maha jäädud.

Salme endine vallavanem Kalmer Poopuu ütles, et mehaanikainsenerina töötas ta väga ammu, kuid nüüd on hakanud ennast alaga uuesti kurssi viima. Valjala endine vallavanem Aare Martinson tõdes seevastu, et tema õpitud erialal on vist tõesti keeruline tööd leida. Martinson on nimelt ihtüoloogiale (kalateadus) spetsialiseerunud bioloog. Teisalt on ta kaua töötanud huvihariduse vallas.

Veel üks konks

Olgugi et konkursid on avalikud, on avalikus sektoris töötajate otsingul isikulised eelistused. Saarte Häälele on nii mõnigi endine omavalitsusjuht tunnistanud, et varemgi on konkurssidele osalema kutsutud inimesi, keda selles ametis hea meelega nähtaks.

Vallas tööle kandideerimine võib enamjaolt volikogusse kuuluvate vallavanemate puhul takerduda veel ühe konksu taha. Nimelt võib otsustavaks osutuda, kas sa oled koalitsiooni või opositsiooni poolel. Paljud vallavanemad kuuluvad just opositsiooni.

Valimisliidus Saarlane kandideerinud vallavolinik Kalmer Poopuu tõdes, et iial ei või teada, kas selline asi hakkab mingit rolli mängima, kui ta kuhugi kandideerida otsustab.


Saab ka isapalgale

Orissaare endisel vallavanemal Vello Runthalil on valikuid rohkem. Temal on ka võimalus jääda oma maimukese eest hoolitsemiseks isapuhkusele. “Aastakese saaksin isapalgal olla küll,” arvas Runthal.

Praegu on olukord kena, sest kodus on nii ema kui ka isa. “Meie pere pisike arvamusliider on igatahes rahul, et mõlemad vanemad on kodus ja tema arvamust kuulavad,” märkis Runthal.

Samas ütles endine Orissaare vallavanem, et vaatab kindlasti “turule tulevate” konkursside tingimused ära ja otsustab siis. Lisades naljatamisi, et võiks ju ka osaleda mõnel vallavanema konkursil mandril, tahab ta oma sõnul siiski Saaremaale jääda.

Print Friendly, PDF & Email