Saaremaa vallavolikogu ja vallavalitsus alustasid tööd

Saaremaa vallavolikogu esimene istung toimus reedel, 27. oktoobril Kuressaare piiskopilinnuse kapiitlisaalis ning päevakorras oli vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning linnavalitsuse ja vallavalitsuste lahkumispalve ärakuulamine. Vallavolikogu esimeheks valiti Tiiu Aro ja aseesimeheks Aivar Aru.

SAARTE HÄÄL/MAANUS MASING


Saaremaa vallavolikogu teine istung toimus reedel, 3. novembril TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuses ja päevakorras oli muu hulgas vallavanema valimine ja valitsuse liikmete kinnitamine.

Saaremaa esimeseks vallavanemaks valiti Madis Kallas ja abivallavanemateks Kairit Lindmäe, Marili Niits, Helle Kahm, Jüri Linde ja Mart Mäeker.

Uue valitsuse kinnitamisega alustas tööd Saaremaa vallavalitsus kui täitevorgan, mis tähendab, et kõiki Saaremaaga seotud otsuseid hakkab tegema uus valitsus. Esimene Saaremaa vallavalitsuse istung toimus teisipäeval, 7. novembril.

Ehkki senised linna- ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetavad tegevuse, töötavad linnavalitsus ja vallamajad ametiasutustena selle aasta lõpuni ehk teisisõnu kõiki toiminguid saab aasta lõpuni teha Lääne-Saare vallamajas. Olete oodatud!

Saaremaa vallavanem volitab kõigi omavalitsuste linna- ja vallasekretäre edastama eelnõud vallavalitsuse istungile ning vastav linna- või vallasekretär kaasallkirjastab õigusakti.

Uue struktuuriga Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus alustab tööd 1. jaanuarist 2018.

Print Friendly, PDF & Email