Muhulased on hädas just remonditud kruusateega (2)

Muhu vallavalitsus ei ole rahul Liiva–Suuremõisa–Piiri kruusakattega riigimaantee hiljuti lõppenud remondi kvaliteediga ja soovib tee mustkatte alla viimist.

“Kahjuks ei ole teeremondid toonud oodatud tulemust, nimetatud teed kasutavad inimesed on endiselt rahulolematud ja loodetud elukvaliteedi paranemist ei ole toimunud,” märkis Muhu vallavanem Raido Liitmäe.

Vallavanem tõi välja, et kuigi Liiva–Suuremõisa lõigul on korrastatud teekehand, tehtud korralik kraavitus ja paigaldatud truubid, on tee olukord sajuse sügise tõttu halb ja tee on kaetud vedela savikihiga. “Leiame, et tee praeguse olukorraga ei ole kohalikele elanikele tagatud normaalsed teeolud ja üldine heaolu,” lisas ta maanteeametile saadetud kirjas.

Ehkki Muhu vallale teadaolevalt ei ole maanteeametil plaanis Liiva–Suuremõisa–Piiri riigimaanteed lähiajal tolmuvaba katte alla viia, palub vald seda kindlasti teha järgmisel suvel. Muhu valla hinnangul lähevad pidevad kulutused tee greiderdamisele, tolmutõrjele, lisakillustiku veole juba lähiaastate perspektiivis kallimaks kui näiteks tee pindamine ühekordse ridakillustikuga.

“Kahjuks on senine praktika, kui ühel aastal tehti korralik kruusatee remont ning järgneval aastal toimus tee tolmuvabaks muutmine pindamise teel, asendunud teadmatusega,” märkis Liitmäe.

Esimese lahendusena oleks vallavanema sõnul vajalik viia tolmuvaba katte alla lõik Liiva–Suuremõisa pikkusega 2,5 km, mille teekehand on korralikult remonditud. Seda teelõiku kasutavad või selle ääres elavad aastaringselt 114 Suuremõisa, Laheküla, Kantsi ja Nurme küla elanikku ning suveperioodil kasvab rahvaarv ja liikluskoormus veelgi. Suuremõisa küla koos Lahekülaga on kasvava rahvaarvuga piirkond ning alates 2017. a sügisest liigub nimetatud teel ka ühistransport.

Print Friendly, PDF & Email