MUHU UUDISSED: Täna oo mardilaupa ju, neh!

Ikka jälle terit neh. Kui õhta nii vara pimeks ep lähäks, siis ep usuks kohe mitte märki koa, et juba mardipäe ukse ies oo. Suame nähe, kas neid mardisantisid koa õhta liigub. Neid Meerikamoa vekinuiajaid põle meitekantis üht oln. Aga äkist ikka nie kenad muistsed mardisandid tulavad. Mool oo kodu juba vehvermentsivekid täose pantud ja natusse makki koa. Viimsel aal köib sie va soonvädu nii tiheli, et mardid võiks korra oma malakaga tulla terist tooma küll.

Mineva riede õhta köisid vanad inimesed koa nuordekeskuses, juonistamas. Sedakorda olli õpetajaks Sisa Kristjan. Olli puru vägev oln. Suur aitüma nuordekeskusele kõikide joonistajate puolt ja iseäranis suured tänud ja pitkad paid Reelikale, et ta munuke viisis nende sabas sial passida. Järgmine kord oo 17-ndama novembri õhta, kellu seitsmest ühessani nuordekeskuses jälle nõuke juonistamise tund. Muhuse elama asun üks Suome rovva, Linnusse Vainu Pirjo, oo lahkeste nõus järgmise korra aegas juhendajaks olema.

Riede omingu antasse pissikstele muhulastele jälle õbelussikaid kätte. Neh, nendele, kis oo pärast kevadist emadepääva sündin. Neh, ja ikka jälle kellu kümnest lasteaa saalis.

Ja riede õhta näidatse Hellamoal jälle kinu. Seda korda oo vilmiks “Minu näoga onu”. Alguse aaks oo ikka kell seitse ja pileti innaks neli eurut.

Ja laupa õhta, neh siis tunaoome, soab minna Koosta mälumängu mängma. Võistkonna suurus oo üks kuni kuus inimest ja osavõtmise iest küsitse iga inimese kääst kaks eurut. Küsimused oo kokku pannud mitmekordne Eesti mälumängumeister Jaan Allik. Oma võistkondasid oo kõege lihtsam kirja anda Veispukkis.

Ja üks irmus armas asi oo jälle siis suare pial teoks soamas. Üks Muhumoa tüdrik, Keidi Saks, kis oo ammetis muinsuskaitse vaneminspekturina, oo, tuleb välja, kange laulutüdrik. Taa köib Eysysla kooris laulmas. Ja nüid ta võtab kätte ja veab selle kuori Muhuse laulma.

Nõuke kontsert, nimega “Loojangu laulud”, oo Liiva suures kirkus 23. novembri õhta kellu poolest kahessast. Kontsert oo pühendat kirgu nimepäävale, mis oo laupa, 25-ndal kuupääval. Neh meitel oo ju Katariina kirik. Ja mudud koa sellele, et kirgu esmamainimisest sai seevoasta 750 voastad müöda. Neh, ja just selle kontserdi aegas soab rahvas tiha annetusi Liiva suure kirgu katusse tõrvamiseks. Mis ta põle siis üks kena asi!

Olga nie lauljad munuksed ja te ise koa!

Print Friendly, PDF & Email