Kalatöötlejate riid jõudis otsaga kohtusse (9)

Mõntu sadama omanik ja Saaremaa keskerakondlaste juht Mihkel Undrest andis kohtusse kaks mittetulundusühingut, süüdistades nende esindajaid valetamises.

VEAVAD VÄGIKAIGAST: Arvi Talk (nr 6) ja Mihkel Undrest (19) Saarte Kalanduse koosolekul hääletamas.
Sander Ilvest / Arhiiv


Nasva kalandusühistu saatis PRIA kalandustoetuste büroole tänavu 5. jaanuaril pöördumise, milles väljendatakse pettumust ja rahulolematust MTÜ Saarte Kalandus hinnanguga ühistu räime fileerimise tsehhi väljaarendamise projektile.

Kalandusühistu leidis, et nende projekti hinnanud komisjon ei olnud oma otsuses objektiivne, kuna komisjoni kuulus ka kalatööstuse suuromanik ja räimetöötleja Aarne Salong. Ühistu arvates on projektide hindamisel lähtutud omakasust ja tehtud takistusi konkureerivate projektide rahastamisele.

Näiteks seisab pöördumises, et Saarte Kalanduse “üldkogus on suures osas fiktiivseid liikmeid, kes reaalselt koosolekutel ei käi, nende volitused on Mihkel Undresti ja tema usaldusisikute käes ja nendest mõnda võib näha ainult Mõntus kaluritepäeval.”

MTÜ Saarte Kalandus juhatuse liige Mihkel Undrest omakorda leidis, et pöördumises on esitatud mitmeid valeväiteid, ning seega pöördus ta ebaõigete väidete ümberlükkamiseks kohtusse. Näiteks ei ole Undrest päri väidetega, et on mõnele MTÜ liikmele lubanud hüvesid ja maksnud mõne mitteaktiivse liikme eest ise liikmemaksu. Samuti ei nõustu ta väitega, et “suurtootjate klann ei anna mikrotootjatele mingit võimalust”.

Nasva kalandusühistu leiab, et Mihkel Undrest taotleb hagiga tegelikult kalandusühistu karistamist selle eest, et nad julgevad teha kriitikat Saarte Kalanduses toimuva suhtes.

Tulenevalt asjaolust, et Mihkel Undresti jaoks on PRIA kaudu saadavad toetused väga olulised, ei soovi ta Nasva ühistu väitel, et keegi hakkaks kahtlustama, mis nende toetuste suunamisel Saarte Kalanduses tegelikult toimub.

Nasva kalandusühistule teadaolevalt on PRIA-le Saarte Kalanduse liikmete poolt saadetud vähemalt seitse samalaadset avaldust murega MTÜ Saarte Kalandus büroo tegevuse pärast. Seega leiab Nava kalandusühistu, et taotluse esitamine PRIA-le oli põhjendatud.

Nii Mihkel Undrest kui ka Nasva kalandusühistu juhatuse liige Arvi Talk ütlesid, et üleeile peetud kohtuistungil lahendust ei leitud ja vaidlus kestab edasi.

Undrest esitas lisaks Nasva kalandusühistule kohtusse tsiviilhagi ka Taaliku sadama MTÜ vastu.

Print Friendly, PDF & Email