Ettevõtlikud tegevused koolis

Orissaare gümnaasiumi kollektiiv on heaks kiitnud uue arengukava järgnevaks viieks aastaks. Ühe prioriteetse valdkonnana on seal välja toodud ettevõtliku õppe arendamine.

Ettevõtlik õpe sisaldab endas eelkõige õpilaste loovuse ja enesealgatuse arendamist. Selle põhimõtte ellurakendamiseks on gümnaasiumil juba mitu aastat nn õpilasprojektide eelarve. Selle õppeaasta sügisvoorus laekus õpilasprojektide konkursile neli taotlust:

10. klassi õppe- ja tutvumisreis Hiiumaale;
algklasside jõulutegevused;
9. klassi “Õunad-porgandid mahlaks tervise heaks”;
gümnaasiumiastme õpilaste õppekäik Tartusse.

Suuremal või vähemal määral said kõik projektid heakskiidu ja rahalise toetuse. Projektide elluviimine toimub ajavahemikus oktoober–detsember 2017.

Uus taotlusvoor koolisiseste projektide esitamiseks on avatud alates järgmise õppeaasta eelarve kinnitamisest.

Lennukaid ideid ja loovaid algatusi soovib
Marjana Prii, direktor

Print Friendly, PDF & Email