Statistika: pooled saarlased põevad (1)

Koguni pool Saare maakonna 16-aastastest ja vanematest elanikest kinnitavad, et põevad mõnd pikaajalist haigust.

Statistikaameti andmeil oli Saare maakonnas küsitletud inimestest neid, kes mullu ütlesid endal olevat pikaajalise haiguse, koguni 50,1% vastanuist. Neid, kes kinnitasid, et on terved, oli õige pisut alla poole. Sotsiaaluuringust selgus, et pikaajalise haiguse põdejate osakaal on Saare maakonnas suurem kui Eesti keskmine näitaja 45,8%.

Pikaajaliste haigete osatähtsus on Saare maakonna näitajast suurem vaid Põlvamaal (61,4%), Ida-Virumaal (63,1%) ja Jõgevamaal (54,7%).

Samas leidis 13,7% uuringus osalenuist, et nende tervis on halb või väga halb. Sama suur oli ka Eesti keskmine näitaja. Väga heaks või heaks hindas oma tervist 56,7% (Eestis keskmiselt 55%). ”Ei hea ega halb” arvas oma tervise kohta 29,6% vastanuist. Kogu Eesti näitaja oli 31,3%.

Print Friendly, PDF & Email