Mõistuse ja vasaraga” – geoloogiapäev Lümanda koolis

Mis asub maakera sees? Mis on geoloogia? Kus asus Lümanda siluri ajastul? Kui palju kaalub üks meteoriiditükk? Nendele ja paljudele teistele küsimustele sai Lümanda koolipere vastused geoloogiapäeval, 20. oktoobril.

PÕNEVIL: Maria Õunap, Kusti Väli, Karl Markus Kallas, Helina Tarkmeel, Juhan Tuulik, Markus Vaha, Urve Vakker, Sandra Argel, Rutt Hints. Parempoolselt fotol Mia Maastik, Joonas Saarela, Liisa Laane, Emilie Pink.
2 x Reet LahtVastuste leidmiseks olid meile appi tulnud professor Olle Hints koos teadurite Rutt Hintsi ja Triin Reitaluga TTÜ geoloogia instituudist. Olle ja Rutt Hints on erialalt paleontoloogid ning tegelevad oma teadustöös siluri ja ordoviitsiumi elustiku uurimisega ning tunnevad seega hästi Eesti kivistisi.

Päeva läbiviimisel ulatas oma abikäe ka kooli vilistlane Triin Reitalu, kelle eriala on paleoökoloogia, mis uurib järve- ja soosetetes ladestunud õietolmu abil taimestiku arengut viimase 10 000 aasta jooksul.

Projektipäev algas geoloogia kui teadusharu lühikese tutvustusega Olle Hintsi ja Triin Reitalu poolt. Mõnusa muheluse tõi saali geoloogide moto “Mõistuse ja vasaraga” nimetamine, mis sarnaneb meie kooli motoga “Mõistuse ja südametunnistusega”.

Lühitutvustuse järel suundus koolipere erinevatesse töötubadesse. Kõik õpilased ja õpetajad osalesid laboritundides, kus sai binokulaaris ja mikroskoobis vaadata õietolmu ja ränivetikaid, erinevaid kivimeid, mineraale ja kivistisi. Toimusid õuesõppe tunnid, kus käidi lubjapargi karjääris kivistisi otsimas, kasutades geoloogide põhilist töövahendit vasarat.

Mõned leiud olid nii põnevad, et need palus Olle Hints instituudi kivististe kogusse. Mineraalide ja maavarade töötoas said osalejad koos Rutt Hintsiga tutvuda nii Eesti kui ka välismaiste maavaradega. Õpilased said oma käega katsuda haruldast meteoriiditükki ning oma silmaga näha kulda ja teemanti. Meteoriiditüki kaalu kohta toimus põnev äraarvamismäng, kus täpsemaid premeeriti meenetega. Iga õpilane sai soovi korral kaasa tükikese põlevkivi, meie Eesti oma maavara.

Joonistamise töötoas oli võimalus kätt proovida erinevatest geoloogilistest perioodidest pärinevate iidsete elukate jäädvustamisel. Seejärel tuli oma joonistus paigutada õigesse ajastusse maa arengu ajaskaalal kooli koridoris. Koolimaja fuajees oli avatud näitus õpilaste kodudest toodud erilistest kivististest, mida huvilised said koos teadlastega määrata. Viis tundi teaduse tegemist ja avastamist möödus kiirelt ja tegusalt. Õpilaste ja õpetajate tagasiside põhjal läks meie esimene selletaoline teaduspäev igati korda.

Koos geoloogiapäevaga sai alguse õpetajate Janno Tuuliku ja Sirje Lulla algatatud teaduspäevade projekt “Loodusteadused Lümanda lastele”. Projekti eesmärk on tõsta õpilaste huvi loodusteaduste ja teadlaseks olemise vastu.

Reet Laht,
Lümanda põhikooli huvijuht

Print Friendly, PDF & Email