Valla sümboolika kinnitab volikogu

Saaremaa vallavolikogu homse istungi päevakorras on Saaremaa valla sümboolika kinnitamine ja eelnõus tehakse ettepanek kinnitada valla sümbolitena vapp ja lipp, mis valiti välja kevadel toimunud sümboolikakonkursi tulemusena.

Konkursi komisjon valis võidutööks heraldik Priit Herodese töö “Vöta või jäta”, kus on kujutatud sinisel kilbil eestvaates hõbedast muinaslaeva, mille purjel on sinine langev sabatäht. Selgituse kohaselt on muinaslaev Saaremaa peamine heraldiline sümbol, viidates saarlaste iidsele merekultuurile ja rahvastevahelisele suhtlemisele ning sabatäht purjel tähistab Saaremaale ajaloos ja legendides tuntust toonud Kaali meteoriiti. Sinine on mere, usu, hea tahte ja sõpruse tunnusvärv; hõbedane värvus sümboliseerib tarkust, ustavust, siirust ja hingepuhtust, kuid samuti Saaremaa paest pinnast; kuldkollane värvus vallalipu keskosal märgib valgust, tõde, õnne ja edukust.

Priit Herodes on märkinud, et kuna Saaremaa vald ühendab peaaegu kogu senise Saare maakonna, on heraldilise järjepidevuse seisukohalt loomulik võtta aluseks Saaremaa tuntuim sümbol – muinaslaev.

Print Friendly, PDF & Email