Saaremaa vallavolikogu alustas tööd

Eelmisel reedel toimus Saaremaa vallavolikogu esimene istung ja järgmine istung toimub juba homme, 3. novembril.

AJALOOLINE HETK: Saaremaa vallavolikogu kogunes esimeseks istungiks Kuressaare piiskopilinnuse kapiitlisaalis. Esireas (vasakult) Urve Tiidus, Tiina Luks, Marili Niits, Kairit Lindmäe, Liilia Eensaar, Tiiu Aro ja Ly Kallas, tagareas (vasakult) Mihkel Undrest, Andres Tinno, Enn Meri, Mart Maastik, Kalmer Poopuu, Anti Toplaan, Kalle Laanet, Madis Kallas, Hannes Hanso, Mart Mäeker, Vello Runthal, Tõnu Teder, Priit Penu, Vilmar Rei, Raimu Aardam, Aare Martinson, Ludvik Mõtlep, Jaanus Tamkivi, Tiit Rettau, Tambet Kikas, Aivar Aru, Enn Eesmaa, Jaen Teär ja Mart Saarso.Vallavolikogu esimene istung toimus 27. oktoobril Kuressaare piiskopilinnuse kapiitlisaalis ning päevakorras oli vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning linnavalitsuse ja vallavalitsuste lahkumispalve ärakuulamine. Vallavolikogu esimeheks valiti Tiiu Aro ja aseesimeheks Aivar Aru.

Homne istung toimub TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuses ja päevakorras on 15 punkti: 1) vallavanema valimine; 2) valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine; 3) valitsuse liikmete kinnitamine; 4) vallavanema asendaja kinnitamine; 5) volikogu esimehele töötasu ja hüvitise määramine; 6) volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu suuruse ning maksmise kord; 7) vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ja hüvitise määramine; 8) eelmiste volikogude tasude ja hüvitiste otsuste kehtetuks tunnistamine; 9) hüvitiste maksmine; 10) volikogu alatiste komisjonide moodustamine; 11) volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine; 12) volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine; 13) revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine; revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine; 14) volikogu fraktsioonide registreerimine; 15) Saaremaa valla sümboolika kinnitamine.

Vallavanema kandidaat on Madis Kallas ja abivallavanemate kandidaadid Kairit Lindmäe, Marili Niits, Helle Kahm, Jüri Linde ja Mart Mäeker.

Uue valitsuse kinnitamisega alustab tööd Saaremaa vallavalitsus kui täitevorgan, mis tähendab, et kõiki Saaremaaga seotud otsuseid hakkab tegema uus valitsus. Esimene Saaremaa vallavalitsuse istung toimub tuleval teisipäeval, 7. novembril. Ehkki senised linna- ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetavad tegevuse, töötavad linnavalitsus ja vallamajad ametiasutustena selle aasta lõpuni.

Saaremaa vallavanem volitab kõigi omavalitsuste linna- ja vallasekretäre edastama eelnõud vallavalitsuse istungile ning vastav linna- või vallasekretär kaasallkirjastab õigusakti. Uue struktuuriga Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus alustab tööd 1. jaanuarist 2018.


KOMMENTAAR

Tiiu Aro
Saaremaa vallavolikogu esimees

Töö on alanud. Rõõm on tõdeda, et Saaremaa vallavolikogu on oma esimese istungi juba pidanud ja peagi on paigas ka valitsus. Tõhusat koostööd!

Print Friendly, PDF & Email