Naisepeksu eest üldkasulikule tööle (2)

Kohus mõistis eile üldkasuliku töö tunnid mehele, keda süüdistati naise peksmises.

Eile oli Kuressaare kohtumajas süüpingis Willem, keda süüdistati naisele kallaletungimises. Süüdistuse kohaselt tungis mees 21. juunil isiklike suhete pinnal tekkinud tüli käigus naisterahvale kallale. Tiris teda juustest, lõi korduvalt rusikatega pea ja keha piirkonda ning tekitas sellega valu ja mitteeluohtliku tervisekahjustuse.

Kohus mõistis Willemi süüdi teise inimese tervise kahjustamises ja valu tekitavas kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle kokkuleppemenetluses karistuseks kaheksa kuud vangistust.

Kahtlustatavana vahi all viibitud kaks päeva arvestati karistusest maha ning ärakandmata karistuseks jäi seega seitse kuud ja 28 päeva. Sellele liitis kohus mehele varem kohtuotsusega mõistetud 11 kuud ja 29 päeva vangistust. Kokku tuli liitkaristuseks üks aasta seitse kuud ja 27 päeva vangistust, mille kohus asendas 597 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest. Samuti tuleb süüdimõistetul järgida talle pandud kontrollnõudeid ja tasuda 705 eurot sundraha.

Nimelt on Willem ka varem kuritegusid toime pannud, näiteks lõi ta läinud aasta lõpus tekkinud konflikti käigus Kodulinna lokaali ees meest noaga ja sai selle eest aastase karistuse tingimisi pooleteiseaastasega katseajaga. Enne seda sai ta rahatrahvi selle eest, et 2008. aastal tõmbas klubis Diva tema koha üle võtnud mehe tüli käigus tooliga põrandale nii, et kukkunul hakkas nina verd jooksma.

Print Friendly, PDF & Email